Phêrô Nguyễn Minh Huân

Năm sinh: 
05.04.1970
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Nghi Trung
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NGHI TRUNG
Địa chỉ: 

Xã Đăk N'Drung, H. Đak Song, Đăk Nông

Điện thoại: 
0979.282 866
Email: 
petminhhuan [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ Nghi Trung (Xã Đăk N'Drung, H. Đak Song, Đăk Nông)

Ngày 3.10.2013: Quản nhiệm Giáo xứ Hòa Tiến (TT. Đức An, Đak Song, Đak Nông)