Phêrô Nguyễn Thái Hải

Năm sinh: 
22.6.1969
Năm Linh mục: 
15.07.2009
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Thuận Tâm
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THUẬN TÂM
Địa chỉ: 

Xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Điện thoại: 
0972 795 405
Email: 
pethainguyen [at] yahoo [dot] com