Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP

Năm sinh: 
05.11.1971
Năm Linh mục: 
15.04.2005
OP
Chức vụ: 
Quản xứ Thánh Linh
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THÁNH LINH
Địa chỉ: 

Phường Tân Tiến, TP.BMT, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0909. 632 645
Email: 
vanphuongop [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Kim Phát

- Tháng 11.2016: Phó xứ Thánh Linh (MT)

- Tháng 8.2017: Quản xứ Thánh Linh (hạt Mẫu Tâm)