Phêrô Phạm Bá Huỳnh

Năm sinh: 
26.12.1973
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ Gx. Quảng Đà
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ
Địa chỉ: 

Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đak Nông

Điện thoại: 
0977 973 839
Email: 
phamhuynhpet [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

- Ngày 25.01.2018: quản xứ Quảng Đà