PHÚC ÂM HẰNG TUẦN BẰNG HÌNH ẢNH : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

 

 

PHÚC ÂM HẰNG TUẦN BẰNG HÌNH ẢNH : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

 

 

XIN XEM TẠI ĐÂY

 

http://giesuyeuem.net/biblepics/LeChiuPhepRua.html

Nguồn: 
NGUYỄN THÁI HÙNG