Phaolô Cao Anh Quốc

Năm sinh: 
10.9.1973
Năm Linh mục: 
11.4.2013
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Quảng Phúc
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
Địa chỉ: 

Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, Đak Nông

Điện thoại: 
0934398483
Email: 
paulcaoquoc74 [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Cha Phaolô Cao Anh Quốc: Phó xứ Nhân Cơ (GN)

- Tháng 01.2018: Quản xứ Quảng Phúc