Phaolô Nguyễn Thư Hùng

Năm sinh: 
02.08.1959
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Đức Hạnh - Quảng Đức
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: 

X. Thuận An, H. Đăk Mil, Đăk Nông

Điện thoại: 
0501.3747 061
Điện thoại: 
0905 364 289
Email: 
paulushung [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 30.7.2013: Quản Hạt DAKMIL