P.X. Trần Hồng Linh

Năm sinh: 
21.10.1974
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ Thọ Thành
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THỌ THÀNH
Địa chỉ: 

Xã Hòa Phú, Tp. Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Điện thoại: 
0905 546 544
Email: 
fxtranhonglinh [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ Thuận Hiếu

Tháng 10.2016: Quản xứ Thọ Thành