SAO TRỜI NGUYỆN ƯỚC

Mỗi mùa lạnh giá đông sang
Đêm về sương đổ trên hàng cây khô,
Bên trời tuyết trắng điểm tô
Ngàn sao lấp lánh, nhấp nhô núi đồi.

Gió lùa mái tóc em tôi
Mùa Noel đó bên ngôi thánh đường
Chúa con ban xuống tình thương
Cùng nhau chung bước trên đường mai sau.

Trời cao muôn ánh nhiệm mầu
Cùng nhau khấn hứa, nguyện câu đoan nguyền.
Khúc ca ngây ngất diệu huyền
Đêm nay trời đất se duyên chữ đồng.

Trời cao con ngước mắt trông
Trái tim ngập ánh lửa hồng mê say.
Cùng nhau tay nắm trong tay
Qùy bên hang đá đêm này nguyện xin.

Ngôi Hai ban xuống niềm tin
Tình yêu son sắt còn in môi hồng.
Linh thiêng Đêm Thánh! mặn nồng,
Sao trời nguyện ước, mùa đông lại về!

06/12/2017
Suối Ngàn

Tin/Bài liên quan