Simon Hoàng Kim Quang

Năm sinh: 
26.06.1968
Năm Linh mục: 
15.07.2009
Chức vụ: 
Quản xứ Thiên Ân
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THIÊN ÂN
Địa chỉ: 

Xã Đăk Tih, H. Tuy Đức, Đăk Nông

Điện thoại: 
0989 678 187
Email: 
simquang3 [at] yahoo [dot] com