Tòa giám Mục BMT hân hoan kính báo

Tòa giám Mục BMT hân hoan kính báo : Thánh lễ Truyền chức Linh Mục sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

Nguồn: 
VP. TGM - BMT