Tòa Thánh thành lập Giáo Hạt tòng nhân đầu tiên cho các tín hữu cựu Anh giáo

LUÂN ĐÔN- Ngày 15-1-2011, Bộ Giáo lý Đức tin đã thành lập Giáo hạt tòng nhân đầu tiên tại Anh quốc để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo và Đức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục Keith Newton làm vị Bản quyền đầu tiên của Giáo hạt này.

Giáo hạt tòng nhân Đức Bà Walsingham tại Anh và miền Wales được thành lập theo Tông hiến "Các nhóm Anh giáo" (Anglicanorum coetibus) do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban hành ngày 04-11-2009 và sau khi tham khảo ý kiến sâu rộng với Hội đồng Giám mục Anh quốc. Giáo hạt có vị bổn mạng là Chân phước John Henry Newman.

Đây là một cơ cấu giáo luật giúp các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo duy trì truyền thống đáng kính của mình về phụng vụ, linh đạo và mục vụ. Và vì các lý do đạo lý, Giáo Hội không thể chấp nhận truyền chức Giám mục cho những người có gia đình, nhưng trong một số trường hợp, Tông hiến của Đức Thánh Cha dự trù việc truyền chức linh mục Công giáo cho các cựu Giám mục và Mục sư Anh giáo có gia đình.

Vì thế, ngày 15-01-2011, Đức Cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Giáo phận Westminster ở Luân Đôn, đã truyền chức linh mục Công giáo cho 3 cựu Giám mục Anh giáo là Andrew Burham, Keith Newton và John Broadhurst.

Cha Keith Newton được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm vị Bản quyền đầu tiên của Giáo hạt tòng nhân này. Năm nay ngài 59 tuổi (1952), đã thành hôn với bà Gill Donnison hồi năm 1973 và có 3 người con. Ngài thụ phong Giám mục Anh giáo hồi năm 2002 và coi sóc giáo phận Richborough. Ông bà đã được nhận vào Giáo hội Công giáo ngày 1-1 vừa qua.

Hai linh mục Công giáo, cựu Giám mục Anh giáo, Burnham và Broadhurst sẽ phụ giúp cha Newton trong việc coi sóc giáo hạt tòng nhân tân lập.

Đức Hồng y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi sứ điệp chúc mừng 3 tân linh mục Công giáo, đặc biệt là cha Newton. Ngài lấy làm tiếc vì bận gặp gỡ các Giám mục và các nhà thần học Ấn Độ tại Bangalore nên không thể đến dự lễ truyền chức của 3 tân chức.

Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh rằng "quy luật về Giáo hạt tòng nhân là điều phù hợp với quyết tâm của Giáo Hội Công giáo trong việc đối thoại đại kết. Sáng kiến đưa tới việc công bố Tông Hiến 'Các nhóm tín hữu Anh giáo' và việc thành lập Giáo hạt tòng nhân đến từ các nhóm Anh giáo. Họ tuyên bố chia sẻ đức tin chung của Công giáo như được trình bày trong 'Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo' và nhìn nhận sứ vụ Phêrô như chính Chúa Kitô đã muốn cho Giáo Hội. Đối với họ nay đã đến lúc biểu lộ sự hiệp nhất mặc nhiên ấy qua hình thức hữu hình của sự hiệp thông trọn vẹn". (SD 15-1-2011)


G. Trần Đức Anh OP
 

Nguồn: 
R.Vatican