Tông Hiến của Đức Thánh Cha Phao-lô VI thành lập GP. mới mang tên "BAN MÊ THUỘT" tại Việt nam

Nhân kỷ niệm Kim Khánh Giáo phận Giáo Phận, chúng ta cùng đọc lại Tông Hiến của ĐGH Phao-lô VI thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

 

Nguồn: 
VP. TGM - BMT