Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017 Hỏi Thưa – Trắc Nghiệm & Đề Thi

TĨNH HUẤN
GIÁO LÝ VIÊN 2017
Hỏi Thưa – Trắc Nghiệm & Đề Thi

TĨNH HUẤN
GIÁO LÝ VIÊN 2017
Hỏi Thưa

A.Thư Chung
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
7 tháng 10 năm 2016

01. Thư chung 2016 được Hội đồng Ciám mục Việt Nam biên soạn và công bố khi nào ?
       - Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016.

02. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, HĐGM VN đề nghị chủ đề Mục vụ gì cho ba năm (2016-2019) ?
       - Mục vụ gia đình.

03. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
       - Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

04. Chủ đề mục vụ Năm 2017-2018 là gì ?
       - Đồng hành với các gia đình trẻ.

05. Chủ đề mục vụ Năm 2018-2019 là gì ?
       - Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

06. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được làm gì ?
       - Cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể.

07. Hỏi : Với điều gì, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc ?
      - Ơn Chúa.

08. Một số bạn trẻ khác, vì điều gì, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào ?
       - Vất vả với cuộc mưu sinh.

09. Cần khuyến khích người trẻ làm gì ?
       - Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân.

10. HĐGM VN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì ?
       - Cả đời sống gia đình lâu dài sau này.

11. Yếu tố đầu tiên mà các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ quan tâm đến là gì ?
  - Là giúp các bạn trẻ hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.

12. Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn điều gì ?
       - Giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình.

13. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là gì ?
       - Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.

14. Các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích ?
       - Bí tích Hôn Phối.

15. Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau để làm ?
     - * Một là để đôi bạn biết mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời.
* Hai là giúp đôi bạn hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.

16. Cuối cùng các khóa chuẩn bị hôn nhân giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra ở đâu ?
       - Trong đời sống hôn nhân và gia đình.

17. Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì điều gì của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm?
       - Chứng tá cụ thể của các gia đình.

18. Điều gì hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình ?
       - Chính đời sống gia đình.

19. HĐGM VN xin anh em linh mục hãy coi điều gì là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình ?
       - Mục vụ gia đình.

20. Làm sao không âu lo trước những điều gì ?
      a. Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng
b. Tội ác gia tăng, phá thai và nghiện ngập tràn lan
c. Cả a và b đúng.

B. Lịch Sử
Giáo Phận BAN MÊ THUỘT

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.

22. Giáo họ Ban Mê Thuột được thành lập năm nào ?
- Ngày 15.8.1934.

23. Giáo họ Ban Mê Thuột được nâng lên giáo xứ Ban Mê Thuột năm nào?
- Ngày 30.3.1937.

24. Cha xứ tiên khởi của giáo xứ Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn.

25. Giáo xứ người sắc tộc được thành lập đầu tiên tên là gì ?
- Giáo xứ Ea Kmar.

26. Linh mục nào đã thành lập giáo xứ Ea Kmar ?
- Linh mục Bianchetti Bạch.

27. Tháng 9 năm 1956, Đức Cha Seitz Kim đã đặt ai làm chánh xứ Ban Mê Thuột, kiêm Hạt trưởng Hạt Ban Mê Thuột ?
- Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn.

28. Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày nào ?
- Ngày 22.6.1967.

29. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha nào thiết lập ?
- Đức Thánh Cha Phaolô VI.

30. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập với sắc chỉ gì ?
- “Qui Dei Benignitate”.

31. Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột được cung hiến ngày nào ?
- Ngày 22.6.1987, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Giáo phận.

32. Tân giáo phận Ban Mê Thuột được thiết lập gồm những giáo hạt của những giáo phận nào ?
- Giáo hạt Ban Mê Thuột của giáo phận Kon Tum, Giáo hạt Quảng Đức và Phước Long của giáo phận Đà Lạt.

33. Đức Giám mục tiên khởi của tân giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.

34. Khẩu hiệu của Đức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai là gì ?
- “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”.

35. Đức Giáo hoàng nào bổ nhiệm  linh mục Giuse Trịnh Chính Trực làm giám mục ?
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

36. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực là gì ?
- “Chúa giàu lòng thương xót”.

37. Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực mất ngày nào ?
- Ngày 23.9.2011.

38. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức là gì ?
- “Đạt tới người mới”.

39. Khẩu hiệu của Đức Giám mục giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa là gì ?
- “Trong tinh thần và chân lý”.

40. Đức Giáo hoàng nào bổ nhiệm  linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm giám mục ?
- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

41. Khẩu hiệu của Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là gì ?
- "Hãy bước theo Thần khí".

42. Hiện nay (2017) linh mục Tổng Đại diện của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Linh mục Stephan Nguyễn Văn Đậu.

43. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

44. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?
- Ngày 22.6.  ngày thành lập Giáo phận (22.06.1967).

45. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu linh mục triều ?
- 138.

46. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu Ban Mục vụ ?
- 14 Ban Mục vụ.

47. Giáo phận Ban Mê Thuột có 14 Ban Mục vụ. Tên gọi những ban Mục vụ là gì ?
- Ban Giáo sĩ và Chủng Sinh, Ban Tu Sĩ, Ban Giáo Dân, Ban Mục vụ Gia Đình, Ban Giáo Lý Đức Tin, Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Phụng Tự, Ban Thánh Nhạc, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas, Ban Văn Hóa & Truyền Thông, Ban Mục vụ Giới Trẻ, Ban Công lý & Hòa Bình, Ban Giáo Dục Công giáo, Ban Mục vụ Di Dân.

48. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
- 8 Giáo hạt.

49. Những giáo hạt của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Giáo Hạt Buôn Hô, Chính Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn, Dăk Mil, Gia Nghĩa, Phước Long và Đồng Xoài.

50. Giáo phận Ban Mê Thuột có 8 giáo hạt gồm bao nhiêu giáo xứ ?
- 106 giáo xứ.

C. BỐN TIN MỪNG

51.Sứ thần Gáprien truyền tin cho Đức Maria tại đâu ? (Lc 1,26)
- Nadarét

52.Trong trình thuật Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất, ngài dùng bao nhiêu chiếc bánh ? (Mc 6,30-44; Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13)
- 5 chiếc bánh

53. Bài tường thuật Kinh Lạy Cha dài được thánh sử nào ghi lại ? (Mt 6,7-14).
- Thánh sử Mátthêu

54.“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Câu này là của tông đồ nào ? (Ga 6,68-69)
-  Tông đồ Phêrô

55. Con gái ông Giaia bao nhiêu tuổi khi được Chúa Giêsu cho sống lại ? (Mc 5,42)
- 12 tuổi

56. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” Câu này là của thánh sử nào ? (Mt 7,6).
- Thánh sử Mátthêu

57. Chồng bà Rakháp, kỹ nữ thành Giêrikhô, là ai ? (Mt 1,5)
- Ông Xanmôn

58. Tông đồ Philípphê quê ở đâu ? (Ga 1,43)
- Bếtxaiđa

59. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri nói về Chúa Giêsu của ai ? (Ga 11,50)
-  Thượng tế Caipha

60. Chúa Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm ?(Lc 4,1-33).
- 40 ngày đêm.

61. Trong dụ ngôn cỏ lùng, hạt giống tốt là gì ? (Mt 13,38)
- Con cái Nước Trời.

62. Vua nào đã ra tay giết các hài nhi tại Bê lem ?(Mt 2,12-16)
- Vua Hêrôđê Cả.

63. Theo thánh sử Luca, hạt giống trong Dụ ngôn người gieo giống là gì ? ( Lc 8,11)
- Lời Thiên Chúa.

64. Trình thuật Truyền tin cho Đức Maria là của thánh sử nào ?  (Lc 1,26-38).
- Thánh sử Luca.

65. Bình dầu thơm mà cô Maria xức chân Chúa Giêsu tại Bêtania đáng giá bao nhiêu quan tiền ? (Ga 12,1-8)
- 300 quan tiền.

66. Bảng gia phả Chúa Giêsu theo thánh Luca, con vua Đavít là ai ? (Lc 3,31)
- Ông Nathan.

67. Trình thuật Người phụ nữ ngoại tình được thánh sử nào ghi lại ? (Ga 8,2-11)
- Thánh sử Gioan.

68. Trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là của thánh sử nào ?(Ga 13,1-20)
-  Thánh sử Gioan.

69. Theo Luật Môsê, những người phạm tội ngoại tình, thì phải chịu hình phạt gì ?(Ga 8,1-11)
- Ném đá.

70. Đứa con gái nhỏ của bà người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri, bị gì ? (Mc 7,25)
- Bị quỷ ám.

71. Dụ ngôn Người Samari tốt lành là của thánh sử nào ? (Lc 10,29-37)
- Thánh sử Luca.

72. Giếng của tổ phụ Giacóp ở miền nào ?(Ga 4,6).
- Samari.

73. Người mù được Chúa Giêsu chữa khỏi tại thành Giêrikhô tên là gì ? (Mc 10,46)
      - Batimê.

74. “Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” ? (Mc 2,23-26)
- Thượng tế Abiatha.

75. Theo Tin mừng thánh Gioan, dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại đâu ? (Ga 2,1-10)
- Cana.

76. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu trong cuộc hiển dung của Người tên là gì ? (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; Lc 9,28 -36)
- Ông Môsê.

77. Trong trình thuật Tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu so sánh sự vinh hoa của ai với hoa huệ ? (Mt 6,25-34 ; x. Lc 12,22-31)
-  Vua Salomon.

78. Trình thuật Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi là của thánh sử nào ? (Mt 2,1-12).
- Thánh sử Mátthêu.

79. “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Đây là lời tuyên xưng của ai ? (Ga 11,27)
- Cô Mácta.

80. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Câu này là của thánh sử nào ?( Ga 1,29)
- Thánh sử Gioan.

81. Dụ ngôn người cha nhân hậu là của thánh sử nào ? (Lc 15,11-32)
-  Thánh sử Luca.

82. Người đàn bà bị băng huyết được Chúa Giêsu cứu chữa đã mắc bệnh bao nhiêu năm ? (Mt 9,20)
- 12 năm.

83. Tin mừng nào không nhắc đến Dấu lạ ngôn sứ Giôna ?(x.Mt 12,38-42 ; Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)
- Tin mừng thánh Gioan.

84. Trong trình thuật Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai, sau khi dân chúng ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy ? (Mc 8,1-10 ; Mt 15,32-39)
- 7 thúng đầy.

85. Một trong Mười người phong hủi được khỏi bệnh quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, là người miền nào ? (Lc 17,11-18)
- Miền Samari.

86. Bài tường thuật Tám mối Phúc là của thánh sử nào ?(Mt 5,1-12).
- Thánh sử Mátthêu.

87. Chúa Giêsu loan báo bao nhiêu lần Cuộc Thương Khó của ngài ?(Mt 16,21-23 ; Lc 9,22 và Mt 17,22-23 ; Lc 9,43b-45 )
- 3 lần.

88. “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” Khi nghe những lời này, người Do thái đã làm gì Chúa Giêsu ? (Ga 8,58-59)
- Lượm đá ném Chúa Giêsu.

89. Thánh sử nào không nhắc tới việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể ? (x.Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; ICo 11,2 -25)
- Thánh sử Gioan.

90. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy để dạy các ông việc gì ? (Lc 18,1)
- Phải cầu nguyện luôn.

91. Chúa Giêsu sinh ra dưới thời ai làm tổng trấn xứ Xyri ? (Lc 2,1-20)
- Tổng trấn Quiriniô.

92. Bảng gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu : Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
- Ông Giacóp.

93. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là lời tuyên bố của ai ? (Lc 19,8)
- Ông Dakêu.

94. “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” Lời này là của ai ? (Ga 7,51)
- Ông Nicôđêmô.

95. Trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho, người làm giờ thứ mười một lãnh được bao nhiêu quan tiền ? (Mt 20,1-15)
- Một quan tiền.

96. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin mừng nào ? (Mt 28,18-20)
- Tin mừng Mátthêu.

97. Trình thuật Chúa Giêsu chịu phép cắt bì là của thánh sử nào ? (Lc 2,21)
- Thánh sử Luca.

98. Chúa Giêsu ở lại Đền thờ Giêrusalem sau khi mừng lễ Vượt Qua lúc ngài bao nhiêu tuổi ? (Lc 2,42).
- 12 tuổi

99. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Đây là câu của thánh sử nào ? (Mt 5,27-28)
- Thánh sử Mátthêu.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

TĨNH HUẤN
GIÁO LÝ VIÊN 2017
Trắc Nghiệm

A.Thư Chung
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
7 tháng 10 năm 2016

01. Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soạn và công bố khi nào ?
        a. Ngày 1 tháng 10 năm 2016
b. Ngày 7 tháng 10 năm 2016
c. Ngày 1 tháng 11 năm 2016

02. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gì cho ba năm (2016-2019) ?
        a. Mục vụ giới trẻ
b. Mục vụ ơn gọi
c. Mục vụ gia đình

03. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
      a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

04. Chủ đề mục vụ Năm 2017-2018 là gì ?
        a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

05. Chủ đề mục vụ Năm 2018-2019 là gì ?
        a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân

06. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được làm gì ?
      a. Quảng bá rộng rãi
b. Chuẩn bị chu đáo hết sức có thể
c. Sống đời cầu nguyện

07. Với điều gì, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc ?
      a. Ơn Chúa
b. Sức khỏe
c. Thời gian

08. Một số bạn trẻ khác, vì điều gì, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào ?
      a. Sức khỏe yếu kém
b. Vất vả với cuộc mưu sinh
c. Xa gia đình

09. Cần khuyến khích người trẻ làm gì ?
      a. Sống trung thực với chính mình
b. Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân
c. Sống bác ái với mọi người

10. HĐGM VN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì ?
      a. Một lễ cưới thánh thiện
b. Một đám cưới thật lớn
c. Cả đời sống gia đình lâu dài sau này

11. Các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ quan tâm đến những yếu tố nào ?
      a. Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh,
b. Khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.
c. Cả a và b đúng.

12. Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn điều gì ?
      a. Giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng
b. Giúp đôi bạn có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình
c. Cả a và b đúng.

13. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là gì ?
      a. Sự dấn thân với tha nhân
b. Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.
c. Cuộc sống cộng đồng với mọi người

14. Các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích ?
      a. Bí tích Thêm Sức
b. Bí tích Thánh Thể
c. Bí tích Hôn Phối

15. Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau để làm gì ?
      a. Để đôi bạn biết mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời
b. Giúp đôi bạn hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.
c. Cả a và b đúng.

16. Cuối cùng giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra ở đâu ?
      a. Trong đời sống chứng nhân Tin mừng
b. Trong đời sống cộng đồng xã hội
c. Trong đời sống hôn nhân và gia đình

17. Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì điều gì của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm ?
      a. Chứng tá cụ thể của các gia đình
b. Sự hiểu biết của đôi vợ chồng
c. Sự hiệp thông trong gia đình

18. Điều gì hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình ?
      a. Chính đời sống gia đình
b. Kiến thức xã hội
c. Lối sống trung thực ngoài xã hội

19. HĐGM VN xin anh em linh mục hãy coi điều gì là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình ?
      a. Mục vụ ơn gọi
b. Mục vụ giới trẻ
c. Mục vụ gia đình

20. Làm sao không âu lo trước những điều gì ?
      a. Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng
b. Tội ác gia tăng, phá thai và nghiện ngập tràn lan
c. Cả a và b đúng.

B. Lịch Sử
Giáo Phận BAN MÊ THUỘT

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
      a. Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk,
      b. Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông)
      c. Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long
      d. Cả a, b và c đúng.

22. Giáo họ Ban Mê Thuột được thành lập năm nào ?
      a. Năm 1932
      b. Năm 1934
      c. Năm 1945
      d. Năm 1954

23. Họ đạo Ban Mê Thuột được nâng lên giáo xứ Ban Mê Thuột năm nào ?
      a. Năm 1937
      b. Năm 1942
      c. Năm 1953
      d. Năm 1957

24. Cha xứ tiên khởi của giáo xứ Ban Mê Thuột tên là gì ?
      a. Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn
      b. Linh mục Gb. Trần Thanh Ngoạn
      c. Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực
      d. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa

25. Giáo xứ người sắc tộc thành lập đầu tiên tên là gì ?
      a. Giáo xứ Ea Kmar
      b. Giáo xứ Sut Hluôt
      c. Giáo xứ Ea Khít
      d. Giáo xứ Buôn Hô

26. Linh mục nào đã thành lập giáo xứ Ea Kmar ?
      a. Linh mục Purguy Lý
      b. Linh mục Bianchetti Bạch
      c. Linh mục Faugère Cao
      d. Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực

27. Tháng 9 năm 1956, Đức Cha Seitz Kim đã đặt ai làm chánh xứ Ban Mê Thuột, kiêm Hạt trưởng Hạt Ban Mê Thuột ?
      a. Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn
      b. Linh mục Bianchetti Bạch
      c. Linh mục Faugère Cao
      d. Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực

28. Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày nào ?
      a. Ngày 22.6.1967
      b. Ngày 22.7.1967
      c. Ngày 15.8.1967
      d. Ngày 22.8.1967

29. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha nào thiết lập ?
      a. Đức Thánh Cha Piô XII
      b. Đức Thánh Cha Gioan XIII
      c. Đức Thánh Cha Phaolô VI
      d. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

30. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập với sắc chỉ gì ?
      a. Venerabilium Nostrorum
b. Super Cathedram
c. Qui Dei Benignitate
d. Spectabile Monumentum

31. Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột được cung hiến ngày nào ?
      a. Ngày 22.6.1967
      b. Ngày 22.6.1977
      c. Ngày 22.6.1987
      d. Ngày 22.6.1997

32. Tân giáo phận Ban Mê Thuột được thiết lập gồm những giáo hạt của những giáo phận nào ?
      a. Giáo hạt Ban Mê Thuột của giáo phận Kon Tum
      b. Giáo hạt Quảng Đức của giáo phận Đà Lạt
      c. Giáo hạt Phước Long của giáo phận Đà Lạt
      d. Cả a, b và c đúng.

33. Giám mục tiên khởi của tân giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
a. Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền
b. Giám mục Giuse Trần Văn Thiện
c. Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
d. Giám Mục Giuse Phạm Văn Thiên

34. Khẩu hiệu của giám mục Phê rô Nguyễn Huy Mai là gì ?
      a. “Đạt tới người mới”
      b. “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”
      c. “Chúa giàu lòng thương xót”
d. "Hãy bước theo Thần khí"

35. Đức giáo hoàng nào bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Chính Trực làm giám mục?
      a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
      b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
      c. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
      d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

36. Khẩu hiệu của Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực là gì ?
      a. “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”
      b. “Chúa giàu lòng thương xót”
      c. “Trong tinh thần và chân lý”
      d. "Hãy bước theo Thần khí"

37. Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực mất ngày nào ?
      a. Ngày 31.5.1954
      b. Ngày 15.8.1981
      c. Ngày 29.12.2000
      d. Ngày 23.9.2011

38. Khẩu hiệu của Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức là gì ?
      a. “Đạt tới người mới”
      b. “Chúa giàu lòng thương xót”
      c. “Trong tinh thần và chân lý”
      d. "Hãy bước theo Thần khí"

39. Khẩu hiệu của Giám mục giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa là gì ?
      a. “Đạt tới người mới”
      b. “Chúa giàu lòng thương xót”
      c. “Trong tinh thần và chân lý”
      d. "Hãy bước theo Thần khí"

40. Đức Giáo hoàng nào bổ nhiệm linh Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giám mục ?
      a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
      b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
      c. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
      d. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

41. Khẩu hiệu của Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là gì ?
      a. “Đạt tới người mới”
      b. “Chúa giàu lòng thương xót”
      c. “Trong tinh thần và chân lý”
      d. "Hãy bước theo Thần khí"

42. Hiện nay (5.2017) linh mục Tổng Đại diện của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
      a. Linh mục Đa Minh Hà Duy Khâm
      b. Linh mục Stephan Nguyễn Văn Đậu
      c. Linh mục Gb. Nguyễn Huy Bắc
      d. Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch

43. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
      a. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
      b. Lễ Các Thánh Nam Nữ
      c. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
      d. Lễ Thánh Giuse

44. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?
      a. Ngày 22.6
      b. Ngày 15.8
      c. Ngày 22.8
      d. Ngày 24.11

45. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu linh mục triều ?
      a. 125
      b. 138
      c. 142
      d. 155

46. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu Ban Mục vụ ?
      a. 10
      b. 12
      c. 14
      d. 17

47. Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay có 14 Ban Mục vụ. Tên gọi những ban Mục vụ là gì ?
      a. Ban Giáo sĩ và Chủng Sinh, Ban Tu Sĩ, Ban Giáo Dân, Ban Mục vụ Gia Đình, Ban Giáo Lý Đức Tin,
      b. Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Phụng Tự, Ban Thánh Nhạc, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas, Ban Văn Hóa & Truyền Thông,
      c. Ban Mục vụ Giới Trẻ, Ban Công lý & Hòa Bình, Ban Giáo Dục Công giáo, Ban Mục vụ Di Dân.
      d. Cả a, b và c đúng.

48. Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
      a. 4 Giáo hạt
      b. 6 Giáo hạt
      c. 8 Giáo hạt
      d. 10 Giáo hạt

49. Những giáo hạt của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
      a. Giáo Hạt Buôn Hô, Giáo Hạt Chính Tòa
      b. Giáo Hạt Mẫu Tâm, Giáo Hạt Giang Sơn,
      c. Giáo Hạt Dăk Mil, Giáo Hạt Gia Nghĩa,
      d. Giáo Hạt Phước Long, Giáo Hạt Đồng Xoài
      e. Cả a, b, c và d đúng.

50. Giáo phận Ban Mê Thuột có 8 giáo hạt gồm bao nhiêu giáo xứ ?
      a. 92 giáo xứ
      b. 98 giáo xứ
      c. 106 giáo xứ
      d. 110 giáo xứ

C. BỐN TIN MỪNG

51. Sứ thần Gáprien truyền tin cho Đức Maria tại đâu ? (Lc 1,26)
a. Bêlem
b. Nadarét
c. Bêtania
d. Cana

52. Trong trình thuật Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất, ngài dùng bao nhiêu chiếc bánh ? (Mc 6,30-44 ; Mt 14,13 -21 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-13)
a. 2 chiếc bánh
b. 5 chiếc bánh
c. 7 chiếc bánh
d. 12 chiếc bánh

53. Bài tường thuật Kinh Lạy Cha dài được thánh sử nào ghi lại ? (6,7-14).
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

54. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Câu này là của ai ? (Ga 6,68-69)
a. Tông đồ Tôma
b. Tông đồ Phêrô
c. Tông đồ Giacôbê
d. Tông đồ Phaolô

55. Chúa Giêsu cho con gái ông Giaia sống lại năm đứa bé bao nhiêu tuổi ?(Mc 5,42)
a. 7 tuổi
b. 10 tuổi
c. 12 tuổi
d. 15 tuổi

56. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.” Câu này là của thánh sử nào ? (7,6).
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

57. Chồng bà Rakháp, kỹ nữ thành Giêrikhô, là ai ? (Mt 1,5)
a. Ông Xanmôn
b. Ông Giacóp
c. Ông Giesê
d. Ông Lêvi

58. Tông đồ Philípphê quê ở đâu ?(Ga 1,43)
a. Bếtxaiđa
b. Cana
c. Bêtania
d. Mácđala

59. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri của ai nói về Chúa Giêsu ? (Ga 11,50)
a. Thượng tế Khanan
b. Thượng tế Caipha
c. Tổng trấn Philatô
d. Vua Hêrôđê

60. Chúa Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm ?(Lc 4,1-33).
a. 8 ngày đêm
b. 12 ngày đêm
c. 40 ngày đêm
d. 42 ngày đêm

61. Trong dụ ngôn cỏ lùng, hạt giống tốt là gì ? (Mt 13,38)
a. Lời Thiên Chúa
b. Con cái ma quỷ
c. Những người nghèo
d. Con cái Nước Trời

62. Vua nào đã ra tay giết các hài nhi tại Bêlem ?(Mt 2,12-16)
a. Vua Hêrôđê Cả
b. Vua Antipa
c. Vua Philíp
d. Vua Áckhêlao

63. Theo thánh sử Luca, hạt giống trong Dụ ngôn người gieo giống là gì ? ( Lc 8,11)
a. Hạt giống tốt
b. Lời Thiên Chúa
c. Lời ông Gioan Tẩy giả
d. Lời Chúa Giêsu

64. Trình thuật Truyền tin cho Đức Maria là của thánh sử nào ?  (1,26-38).
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

65. Bình dầu thơm mà cô Maria xức chân Chúa Giêsu tại Bêtania đáng giá bao nhiêu quan tiền ? (Ga 12,1-8)
a. 70 quan tiền
b. 100 quan tiền
c. 200 quan tiền
d. 300 quan tiền

66. Bảng gia phả Chúa Giêsu theo thánh Luca, con vua Đavít là ai ? (Lc 3,31)
a. Ông Nathan
b. Ông Giacóp
c. Ông Giesê
d. Ông Salomon

67. Trình thuật Người phụ nữ ngoại tình được thánh sử nào ghi lại ? (8,2-11)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

68. Trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là của thánh sử nào ? (13,1-20)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

69. Với những người phạm tội ngoại tình, theo Luật Môsê thì phải chịu hình phạt gì ?(Ga 8,1-11)
a. Bỏ tù
b. Mén đá
c. Treo cổ
d. Đóng đinh

70. Đứa con gái nhỏ của bà người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri, bị gì ? (Mc 7,25)
a. Bị câm
b. Bị mù
c. Bị phong hủi
d. Bị quỷ ám

71. Dụ ngôn Người Samari tốt lành là của thánh sử nào ? (10,29-37)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

72. Giếng của tổ phụ Giacóp ở miền nào ? (Ga 4,6).
a. Miền Galilê
b. Miền Samari
c. Miền Giuđê
d. Miền Thập Tỉnh

73. Người mù được Chúa Giêsu chữa khỏi tại thành Giêrikhô tên là gì ? (Mc 10,46)
a. Simon
b. Batimê
c. Giôna
d. Timê

74. “Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” ? (Mc 2,23-26)
a. Thượng tế Khana
b. Thượng tế Caipha
c. Thượng tế Abiatha
d. Thượng tế Hêli

75. Theo Tin Mừng thánh Gioan, dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại đâu ? (Ga 2,1-10)
a. Canaan
b. Bêtania
c. Caphácnaum
d. Cana

76. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu trong cuộc hiển dung của Người tên là gì ? (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; Lc 9,28 -36)
a. Ngôn sứ Êlia
b. Vua Đavít
c. Thủ lãnh Giôsuê
d. Ông Môsê

77. Trong trình thuật Tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu so sánh sự vinh hoa của ai với hoa huệ ? (Mt 6,25-34 ; x. Lc 12,22-31)
a. Thánh Giuse
b. Ngôn sứ Môsê
c. Vua Đavít
d. Vua Salomon

78. Trình thuật Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi là của thánh sử nào ? (2,1-12)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

79. “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Đây là lời tuyên xưng của ai ? (Ga 11,27)
a. Cô Maria
b. Cô Mátta
c. Tông đồ Phêrô
d. Anh Ladarô

80. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Câu này là của thánh sử nào ? (1,29)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

81. Dụ ngôn người cha nhân hậu là của thánh sử nào ? (15,11-32)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

82. Người đàn bà bị băng huyết được Chúa Giêsu cứu chữa đã mắc bệnh bao nhiêu năm ? (Mt 9,20)
a. 7 năm
b. 10 năm
c. 12 năm
d. 38 năm

83. Tin Mừng nào không nhắc đến Dấu lạ ngôn sứ Giôna ? (x.Mt 12,38-42 ; Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)
a. Tin Mừng Mátthêu
b. Tin Mừng Máccô
c. Tin Mừng Luca
d. Tin Mừng Gioan

84. Trong trình thuật Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai, sau khi dân chúng ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy ? (Mc 8,1-10 ; Mt 15,32-39)
a. 5 thúng đầy
b. 7 thúng đầy
c. 10 thúng đầy
d. 12 thúng đầy

85. Một trong Mười người phong hủi được khỏi bệnh quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, là người miền nào ? (Lc 17,11-18)
a. Miền Galilê
b. Miền Giuđê
c. Miền Samari
d. Miền Thập Tỉnh

86. Bài tường thuật Tám mối Phúc là của thánh sử nào ? (5,1-12).
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

87. Chúa Giêsu loan báo bao nhiêu lần Cuộc Thương Khó của ngài ? (Mt 16,21-23; Mc 8,31-33 ; Lc 9,22 / Mt 17,22-23 ; Mc 9,30-32 ; Lc 9,43b-45 và Mt 20,17-19 ; Mc 10,32-34 ; Lc 18,31 -34)
a. 1 lần
b. 2 lần
c. 3 lần
d. 4 lần

88. “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” Khi nghe những lời này, người Do thái đã làm gì Chúa Giêsu ? (Ga 8,58-59)
a. Lượm đá ném Chúa Giêsu
b. Đưa Chúa Giêsu lên cao để xô Người xuống vực
c. Kết án tử hình Chúa Giêsu
d. Xua đuổi Chúa Giêsu

89. Thánh sử nào không nhắc tới việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể ? (x.Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; ICo 11,2 -25)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

90. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy để dạy các ông việc gì ? (Lc 18,1)
a. Phải trung thực trong đời sống
b. Phải sống yêu thương
c. Phải chia sẻ với anh em
d. Phải cầu nguyện luôn

91. Chúa Giêsu sinh ra dưới thời ai làm tổng trấn xứ Xyri ? (Lc 2,1-20)
a. Tổng trấn Philatô
b. Tổng trấn Quiriniô
c. Tổng trấn Phéttô
d. Tổng trấn Phêlích

92. Bảng gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu : Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
a. Ông Êli
b. Ông Giacóp
c. Ông Giesê
d. Ông Lêvi

93. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là lời tuyên bố của ai ? (Lc 19,8)
a. Chúa Giêsu
b. Ông Lêvi
c. Ông Nicôđêmô
d. Ông Dakêu

94. “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Lời này là của ai ? (Ga 7,4)
a. Ông Saulô
b. Ông Giôxếp
c. Ông Nicôđêmô
d. Ông Caipha

95. Trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho, người làm giờ thứ mười một lãnh được bao nhiêu quan tiền ? (Mt 20,1-15)
a. Nửa quan tiền
b. Một quan tiền
c. Hai quan tiền
d. Ba quan tiền

96. “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin Mừng nào ? (28,18-20
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

97. Trình thuật Chúa Giêsu chịu phép cắt bì là của thánh sử nào ? (2,21)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

98. Chúa Giêsu ở lại Đền thờ Giêrusalem sau khi mừng lễ Vượt Qua lúc ngài bao nhiêu tuổi ? (Lc 2,42).
a. 7 tuổi
b. 12 tuổi
c. 14 tuổi
d. 18 tuổi

99. Hỏi : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Đây là câu của thánh sử nào ? (5,27-28)
a. Thánh sử Mátthêu
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

Gb. Nguyễn Thái Hùng

THI GIÁO LÝ
Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017

I - LỆNH LÊN ĐƯỜNG

Gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm chung cho 8 đội.
+ Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Trả lời bằng bảng viết.

01. Sứ thần Gáprien truyền tin cho Đức Maria tại :
a. Bêlem
b. Nadarét (Đúng) (Lc 1,26)
c. Bêtania
d. Cana

02. Trình thuật bánh hoá nhiều lần thứ nhất, Chúa Giêsu  dùng : (Mc 6,30-44; Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13)
a. 2 chiếc bánh
b. 5 chiếc bánh (Đúng)
c. 7 chiếc bánh
d. 12 chiếc bánh

03. Kinh Lạy Cha được ghi lại bởi  :
a. Thánh Mátthêu (Đúng) (Mt 6,7-14).
b. Thánh Máccô
c. Thánh Phaolô
d. Thánh Gioan

04. “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai.” Câu này là của :
a. Tông đồ Tôma
b. Tông đồ Phêrô (Đúng) (Ga 6,68-69)
c. Tông đồ Giacôbê
d. Tông đồ Phao-lô

05. Chúa Giêsu cho con gái ông Giaia sống lại, năm đứa bé được :
a. 7 tuổi
b. 10 tuổi
c. 12 tuổi (Đúng) (Mc 5,42)
d. 15 tuổi

06. “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo.” Câu này là của :
a. Thánh sử Mátthêu (Đúng) (Mt 7,6).
b. Thánh sử Máccô
c. Thánh sử Luca
d. Thánh sử Gioan

07. Theo Mátthêu 1,5, chồng bà Rakháp, kỹ nữ thành Giêrikhô, là :
a. Ông Xanmôn (Đúng) (Mt 1,5)
b. Ông Giacóp
c. Ông Giêsê
d. Ông Lêvi

08. Theo Gioan 1,43, tông đồ Philípphê quê ở :
a. Bếtxaiđa (Đúng) (Ga 1,43)
b. Cana
c. Bêtania
d. Mácđala

09. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri nói về Chúa Giêsu của :
a. Thượng tế Khanan
b. Thượng tế Caipha (Đúng) (Ga 11,50)
c. Tổng trấn Philatô
d. Vua Hêrôđê

10.  HĐGM VN mời  gọi phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành :
a. Bí tích Thánh Tẩy
b. Bí tích Thánh Thể
c. Bí tích Hôn Phối (Đúng)
d. Bí tích Truyền Chức Thánh

II – CÙNG ĐỒNG HÀNH

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
+ Mỗi giáo hạt 2 câu hỏi.
Mỗi câu đúng được 20 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.

1a. Con của vua Đavít là ai trong bảng gia phả Chúa Giêsu theo thánh Luca?
- Ông Nathan (Lc 3,31).

1b. Thánh sử nào ghi lại trình thuật Người phụ nữ ngoại tình ?
- Thánh sử Gioan (Ga 8,2-11).

++++++++++++++++++++++++

2a. Thánh sử nào ghi lại trình thuật Truyền tin cho Đức Maria ?
- Thánh sử Luca (Lc 1,26-38).

2b. Bình dầu thơm mà cô Maria xức chân Chúa Giêsu tại Bêtania đáng giá bao nhiêu quan tiền ?
- 300 quan tiền (Ga 12,1-8).

++++++++++++++++++++++++++++

3a. Vua nào đã ra tay giết các hài nhi tại Bêlem ?
- Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,12-16)

3b.  Hạt giống trong Dụ ngôn người gieo giống theo thánh sử Luca là gì ?
- Lời Thiên Chúa ( Lc 8,11).

++++++++++++++++++++++++++++++

4a. Chúa Giêsu ở trong hoang địa bao nhiêu ngày đêm ?
- 40 ngày đêm (Lc 4,1-33).

4b. Trong dụ ngôn cỏ lùng, hạt giống tốt là gì ?
- Con cái Nước Trời (Mt 13,38).

++++++++++++++++++++++++++++

5a. Theo Luật Môsê, những người phạm tội ngoại tình phải chịu hình phạt gì?
- Mén đá (Ga 8,1-11).

5b. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

++++++++++++++++++++++

6a. Đứa con gái nhỏ của bà người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri, bị gì ?
- Bị quỷ ám (Mc 7,25).

6b. HĐGM VN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì nữa?
       - Cả đời sống gia đình lâu dài sau này.

+++++++++++++++++++++++++++

7a. Dụ ngôn Người Samari tốt lành là của thánh sử nào ?
- Thánh sử Luca (Lc 10,29-37).

7b. Linh mục nào đã thành lập giáo xứ Ea Kmar ?
- Linh mục Bianchetti Bạch.

++++++++++++++++++++++++

8a.  Thánh sử nào ghi lại trình thuật Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ ?
-  Thánh sử Gioan (Ga 13,1-20).

8b. Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha nào thiết lập ?
- Đức Thánh Cha Phaolô VI.

++++++++++++++++++++++

III – QUA SA MẠC

Soạn theo ô chữ với 10 câu hàng ngang và 1 câu từ khóa gồm 10 chữ cái. Mỗi đội được chọn bất kỳ câu hàng ngang nào. Câu trả lời dành cho 8 đội. Mỗi câu đúng được 30 điểm. Câu sai 0 điểm.
* Câu từ khóa được 60 điểm. Mỗi hàng ngang có 1 mẫu tự của câu từ khóa ở chỗ ô tô đậm.
* Câu từ khóa có thể được giải bất cứ thời điểm nào.
* Nếu câu từ khóa được giải cuộc thi vẫn tiếp tục cho hết câu hàng ngang.
* Nếu đội nào giải sai câu từ khóa thì dừng cuộc chơi ở phần này mà thôi, phần sau vẫn được tiếp tục thi.
* 2 câu hàng ngang còn lại dành cho ban tổ chức.
Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời. Trả lời bằng bảng viết.
      Ô Chữ :


Câu từ khóa : NĂM MƯƠI NĂM

Những gợi ý

01.  Theo Tin mừng thánh Gioan, dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại đâu?
- Cana (Ga 2,1-10).

02. Giếng của tổ phụ Giacóp ở miền nào ?
- Samari (Ga 4,6).

03. Trước tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ, Hội đồng Giám Mục Việt nam có tâm tình gì ?
-  Âu lo

04. Người mù được Chúa Giêsu chữa khỏi tại thành Giêrikhô tên là gì ?
- Batimê (Mc 10,46).

05.  Dưới thời thượng tế nào, ông Đavít vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữ” ?
- Abiatha (Mc 2,23-26).

06. Giáo xứ người sắc tộc thành lập đầu tiên tên là gì ?
- Ea Kmar

07. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Chúa Giêsu trong cuộc hiển dung của Người tên là gì ?
- Môsê (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; Lc 9,28 -36).

08. Trong trình thuật Tin tưởng vào Chúa quan phòng, Chúa Giêsu so sánh sự vinh hoa của ai với hoa huệ ?
-  Salômon (Mt 6,25-34 ; x. Lc 12,22-31).

09. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề nghị chủ đề Mục vụ cho ba năm (2016-2019) là gì ?
      - Gia đình.

10. Khi thiết lập tân giáo phận Ban Mê Thuột,  giáo hạt Ban Mê Thuột thuộc giáo phận nào ?
- Kon Tum

Câu từ khóa : NĂM MƯƠI NĂM

IV – MAU TIẾN BƯỚC

Gồm 16 câu hỏi dành cho 8 giáo hạt.
+ Mỗi giáo hạt 2 câu hỏi.
+ Mỗi câu đúng được 40 điểm.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.

1a. Thánh sử nào ghi lại trình thuật Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài Nhi?
- Thánh sử Mátthêu (Mt 2,1-12).

1b. Lời tuyên xưng “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” là lời của ai ?
- Cô Mácta (Ga 11,27).

+++++++++++++++++++++++

2a. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Câu này là của thánh nào ?
- Thánh Gioan Tẩy giả ( Ga 1,29).

2b. Thánh sử nào ghi lại dụ ngôn Người cha nhân hậu?
-  Thánh sử Luca (Lc 15,11-32).

++++++++++++++++++++++++

3a. Người đàn bà bị băng huyết đã làm gì để được Chúa Giê-su chữa lành?
- Sờ (đụng, chạm) vào tua áo của Chúa Giêsu (Mt 9,20).

3b. Tin Mừng nào không nhắc đến Dấu lạ ngôn sứ Giôna ? (x.Mt 12,38-42 ; Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)
- Tin Mừng thánh Gioan.

++++++++++++++++++++++++++

4a. Trong trình thuật Chúa Giêsu làm cho bánh hoá nhiều lần thứ hai, sau khi dân chúng ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy ?
- 7 thúng đầy (Mc 8,1-10 ; Mt 15,32-39).

4b. Tháng 9 năm 1956, Đức Cha nào đã đặt Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn làm chánh xứ Ban Mê Thuột, kiêm Hạt trưởng Hạt Ban Mê Thuột ?
- Đức Cha Paul Seitz Kim.

+++++++++++++++++++++

5a. “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ápraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” Khi nghe những lời này, người Do thái đã làm gì Chúa Giêsu ?
- Lượm đá ném Chúa Giêsu (Ga 8,58-59).

5b. Đức Giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Chính Trực làm giám mục?
- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

++++++++++++++++++++++

6a. Chúa Giê-su loan báo Cuộc Thương Khó của ngài bao nhiêu lần? (Mt 16,21-23 ; Lc 9,22 và Mt 17,22-23 ; Lc 9,43b-45)
- 3 lần.

6b. Đến tháng 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu giáo xứ?
- 106 giáo xứ.

+++++++++++++++++++++++

7a. Thánh sử nào không nhắc tới việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể ? (x.Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; ICo 11,2 -25)
- Thánh sử Gioan.

7b. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?
- Ngày 22.6.

++++++++++++++++++++

8a. Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy để dạy các ông việc gì ?
- Phải cầu nguyện luôn (Lc 18,1)

8b. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
       - Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

+++++++++++++++++++++

V – VÀO ĐẤT HỨA

Có 8 bộ đề thi, mỗi bộ đề gồm 2 câu hỏi.
+ Mỗi câu hỏi được 50 điểm.
+ Có thể chọn ngôi sao hy vọng cho 1 trong 2 câu hỏi thuộc phần này.
+ Nếu trả lời đúng thì được cộng thêm 50 điểm cho ngôi sao hy vọng.
+ Nếu trả lời sai thì trừ 50 điểm cho ngôi sao hy vọng.
+ Mỗi câu hỏi có 10 giây để trả lời.

1a. Bảng gia phả của Chúa Giêsu theo Tin Mừng thánh Mátthêu : Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì ?
-  Ông Giacóp (Mt 1,16).

1b. Trong thư, HĐGM VN nói : Với ... ... , anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
      - Ơn Chúa.

++++++++++++

2a. Chúa Giêsu sinh ra dưới thời tổng nào của trấn xứ Xyri?
- Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20).

2b. Hiện nay, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu Ban Mục vụ ?
- 14 Ban Mục vụ.

+++++++++++++

3a. Thánh sử nào ghi lại bài tường thuật Tám mối Phúc?
- Thánh sử Mátthêu (Mt 5,1-12).

3b. “Đạt tới người mới” là khẩu hiệu của Đức Giám mục nào ?
- Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức.

++++++++++++++

4a. Trong Mười người phong hủi được khỏi bệnh, người duy nhất quay trở lại tạ ơn Chúa Giêsu là người miền nào ?
- Samari (Lc 17,11-18).

4b. Cho đến 1.5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu linh mục triều?
- 138.

++++++++++++++

5a. “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Lời này là của ai ?
- Ông Nicôđêmô (Ga 7,51).

5b. Đức Giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm giám mục ?
- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

+++++++++++++++++

6a. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Ai đã tuyên bố câu này?
- Ông Dakêu (Lc 19,8)

6b.  Linh mục tiên khởi của giáo xứ Ban Mê Thuột là ai?
- Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn.

+++++++++++++++

7a. Trong Dụ ngôn thợ làm vườn nho, người làm giờ thứ mười một lãnh được bao nhiêu quan tiền ?
- Một quan tiền (Mt 20,1-15).

7b. Đức Giám mục tiên khởi của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.

+++++++++++++++++

8a. “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin mừng nào ?
- Tin mừng Mátthêu (Mt 28,18-20).

8b.   Khẩu hiệu của Đức Giám mục đương kim giáo phận Ban Mê Thuột  là gì ?
- "Hãy bước theo Thần khí".

Gb. Nguyễn Thái Hùng

Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Lời giải đáp

TĨNH HUẤN
GIÁO LÝ VIÊN 2017

A.Thư Chung
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Gửi Cộng Đồng Dân Chúa
7 tháng 10 năm 2016

01. b. Ngày 7 tháng 10 năm 2016
02. c. Mục vụ gia đình
03. c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.
04. b. Đồng hành với các gia đình trẻ
05. a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
06. b. Chuẩn bị chu đáo hết sức có thể
07. a. Ơn Chúa
08. b. Vất vả với cuộc mưu sinh
09. b. Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân
10. c. Cả đời sống gia đình lâu dài sau này
11. c. Cả a và b đúng.
12. c. Cả a và b đúng.
13. b. Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.
14. c. Bí tích Hôn Phối
15. c. Cả a và b đúng.
16. c. Trong đời sống hôn nhân và gia đình
17. a. Chứng tá cụ thể của các gia đình
18. a. Chính đời sống gia đình
19. c. Mục vụ gia đình
20. c. Cả a và b đúng.

B. Lịch Sử
Giáo Phận BAN MÊ THUỘT

21.       d. Cả a, b và c đúng.
22.       b. Năm 1934
23.       a. Năm 1937
24.       a. Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn
25.       a. Giáo xứ Ea Kmar
26.       b. Linh mục Bianchetti Bạch
27.       a. Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn
28.       a. Ngày 22.6.1967
29.       c. Đức Thánh Cha Phaolô VI
30.       c. Qui Dei Benignitate
31.       c. Ngày 22.6.1987
32.       d. Cả a, b và c đúng.
33.       c. Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
34.       b. “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”
35.       b. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
36.       b. “Chúa giàu lòng thương xót”
37.       d. Ngày 23.9.2011
38.       a. “Đạt tới người mới”
39.       c. “Trong tinh thần và chân lý”
40.       c. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI
41.       d. "Hãy bước theo Thần khí"
42.       b. Linh mục Stephan Nguyễn Văn Đậu
43.       a. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
44.       a. Ngày 22.6
45.       b. 138
46.       c. 14
47.       d. Cả a, b và c đúng.
48.       c. 8 Giáo hạt
49.       e. Cả a, b, c và d đúng.
50.       c. 106 giáo xứ

C. BỐN TIN MỪNG

51. b. Nadarét (Lc 1,26)
52. b. 5 chiếc bánh (Mc 6,30-44 ; Mt 14,13 -21 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,1-13)
53. a. Thánh sử Mátthêu (6,7-14)
54. b. Tông đồ Phêrô (Ga 6,68-69)
55. c. 12 tuổi(Mc 5,42)
56. a. Thánh sử Mátthêu (7,6)
57. a. Ông Xanmôn (Mt 1,5)
58. a. Bếtxaiđa (Ga 1,43)
59. b. Thượng tế Caipha (Ga 11,50)
60. c. 40 ngày đêm (Lc 4,1-33).
61. d. Con cái Nước Trời (Mt 13,38)
62. a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,12-16)
63. b. Lời Thiên Chúa ( Lc 8,11)
64. c. Thánh sử Luca (1,26-38).
65. d. 300 quan tiền (Ga 12,1-8)
66. a. Ông Nathan (Lc 3,31)
67. d. Thánh sử Gioan (8,2-11)
68. d. Thánh sử Gioan (13,1-20)
69. b. Mén đá (Ga 8,1-11)
70. d. Bị quỷ ám (Mc 7,25)
71. c. Thánh sử Luca (10,29-37)
72. b. Miền Samari (Ga 4,6).
73. b. Batimê (Mc 10,46)
74. c. Thượng tế Abiatha (Mc 2,23-26)
75. d. Cana (Ga 2,1-10)
76. d. Ông Môsê (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; Lc 9,28 -36)
77. d. Vua Salomon (Mt 6,25-34 ; x. Lc 12,22-31)
78. a. Thánh sử Mátthêu (2,1-12)
79. b. Cô Mátta (Ga 11,27)
80. d. Thánh sử Gioan (1,29)
81. c. Thánh sử Luca (15,11-32)
82. c. 12 năm (Mt 9,20)
83. d. Tin Mừng Gioan (x.Mt 12,38-42 ; Mc 8,11-12 ; Lc 11,29-32)
84. b. 7 thúng đầy (Mc 8,1-10 ; Mt 15,32-39)
85. c. Miền Samari (Lc 17,11-18)
86. a. Thánh sử Mátthêu (5,1-12).
87. c. 3 lần (Mt 16,21-23; Mc 8,31-33 ; Lc 9,22 / Mt 17,22-23 ; Mc 9,30-32 ; Lc 9,43b-45 và Mt 20,17-19 ; Mc 10,32-34 ; Lc 18,31 -34)
88. a. Lượm đá ném Chúa Giêsu (Ga 8,58-59)
89. d. Thánh sử Gioan (x.Mt 26,26-29 ; Mc 14,22-25 ; Lc 22,19-20 ; ICo 11,2 -25)
90. d. Phải cầu nguyện luôn (Lc 18,1)
91. b. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)
92. b. Ông Giacóp (Mt 1,16)
93. d. Ông Dakêu (Lc 19,8)
94. c. Ông Nicôđêmô (Ga 7,4)
95. b. Một quan tiền (Mt 20,1-15)
96. a. Thánh sử Mátthêu (28,18-20
97. c. Thánh sử Luca (2,21)
98. b. 12 tuổi (Lc 2,42).
99. a. Thánh sử Mátthêu (5,27-28)

Gb. Nguyễn Thái Hùng