TGM Ban Mê Thuột thông bao THÔNG BÁO V/v Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
       104 PHAN CHU TRINH
           Tp. Buôn Ma Thuột

THÔNG BÁO
V/v Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi

Kính gửi:  Quý Cha
Quý Tu sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Ứng Sinh
Quý Hội Đồng các Giáo Xứ, Giáo Họ biệt lập
Và tất cả anh chị em giáo dân.

Chúng con xin được thông báo với Quý Cha và ông bà anh chị em trong toàn thể gia đình giáo phận mấy việc sau đây:
1. Năm nay chúng ta sẽ hân hoan đón mừng XUÂN ẤT MÙI vào Thứ Năm,  ngày 19/02/2015, tại Tòa Giám Mục. Vậy xin kính mời Quý Cha và ông bà anh chị em về mái Nhà Chung tham dự buổi họp mặt TRUYỀN THỐNG và chúc mừng Năm Mới Đức Cha Giáo Phận.

 Thứ Năm ngày 12/02/2015, vào lúc 9g 00
Xin kính mời tất cả Quý Cha, Chủng Sinh, Ứng Sinh và mỗi Cộng Đoàn Tu sĩ các Hội Dòng 02 đại diện (riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình, xin mời toàn bộ Ban Tổng Cố Vấn).

 Thứ Sáu, ngày 13/02/2015, vào lúc 9g00
Xin kính mời toàn Ban Thường Vụ đương nhiệm của các Hội Đồng Giáo Xứ và 02 Đại Diện cho mỗi Ban Hành Giáo Họ biệt lập.

2. Về ngày THỨ TƯ LỄ TRO, ngày 18/02/2015: Theo Thông Báo của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đề ngày 10.12.2007 thì ngày THỨ TƯ LỄ TRO luôn kèm theo VIỆC ĂN CHAY KIÊNG THỊT, năm nay vì trúng vào ngày Ba Mươi Tết Âm Lịch, nên sẽ được thực hiện như sau:

a. Thứ Tư Lễ Tro, ngày 18/02/2015 (ngày Ba Mươi Tết): Cử hành Lễ Tro với nghi thức xức tro, đọc các Giờ Kinh Phụng Vụ Lễ Tro.

b. Việc Ăn chay Kiêng thịt của ngày Thứ Tư Lễ Tro năm nay sẽ thực hiện vào ngày Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, ngày 27/02/2015, tức là ngày mồng 9 Tết Ất Mùi.

Chúng con chân thành cảm ơn và thân ái kính chào Quý Cha và ông bà anh chị em./.

Ban Mê Thuột, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Lm. Steph. Nguyễn Văn Đậu

---------------------------------------------------------------

NB: + Xin Quý Cha thông báo cho các Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ biệt lập và các Cộng Đoàn Tu Sĩ trong Giáo Xứ (nếu có) được biết.
+ Xin Cha Trưởng Ban Tu Sĩ và Ban Mục Vụ Giáo Dân báo cáo sớm trước một tuần về số người tham dự họp mặt Truyền Thống cho Cha Quản Lý Tòa Giám Mục để ngài tiện việc sắp xếp đón tiếp và bữa ăn.
+ Xin Cha Giám Đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh cho các chú Ứng Sinh phục vụ các công việc trong 02 ngày.

Nguồn: 
VP. TGM - BMT