TGM - BMT: Thông báo V/v Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
       104 PHAN CHU TRINH
           Tp. Buôn Ma Thuột

THÔNG BÁO
V/v Chúc Mừng Năm Mới Bính Thân

Kính gửi:  Quý Cha
Quý Tu sĩ Nam Nữ, Chủng Sinh, Ứng Sinh
Quý Ban Thường Vụ HĐGX, Ban Hành Giáo Giáo Họ biệt lập

Chúng con xin được thông báo với Quý Cha và Quý vị trong gia đình Giáo phận các việc sau đây:
1. Chúc mừng năm mới Đức Cha Giáo Phận
Năm nay chúng ta sẽ hân hoan đón mừng XUÂN BÍNH THÂN tại Tòa Giám Mục Giáo Phận.
Vậy xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chủng Sinh - Ứng sinh và Quý vị trong Ban Thường Vụ HĐGX cùng các Ban Hành Giáo Giáo họ biệt lập sẽ tề tựu tại Tòa Giám Mục để chúc mừng Năm Mới Đức Cha Giáo Phận.

* Thứ Tư ngày 27/01/2016, vào lúc 09g 00
Xin kính mời tất cả Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, các Thầy Đại Chủng Viện, các Ứng Sinh chủng viện Lê Bảo Tịnh và mỗi Cộng Đoàn Tu sĩ các Hội Dòng 02 đại diện (riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình, xin mời mỗi cộng đoàn 02 Srs và toàn thể Ban Tổng Cố Vấn).
- Kính mời Cha Hạt Trưởng Hạt Buôn Hồ đại diện cộng đoàn chúc mừng năm mới Đức Cha.
- Kính mời Sr Têrêsa Phạm Thị Liên hướng dẫn chương trình – MC.
- Kính mời Cha trưởng ban Thánh Nhạc sửa soạn bài hát Mừng Xuân mới Bính Thân.
- Xin Ban Tu sĩ thông báo rộng rãi cho các Hội Dòng và Cộng Đoàn Tu Sĩ.
- Xin cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình tại Tòa Giám Mục chuẩn bị hoa cho hai ngày.

* Thứ Năm, ngày 28/01/2016, vào lúc 09g00
Xin kính mời Quý Vị trong Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo Giáo Họ biệt lập (2 đại diện).
- Xin Cha Trưởng Ban mục vụ Giáo dân thông tin cho tất cả Quý vị có liên hệ được biết.
- Xin Ban đại diện Mục vụ giáo dân điều hành buổi lễ.

2. Tuần lễ Thường huấn các Linh Mục giáo phận
Kính thưa Quý Cha,
Thể theo ý muốn của Đức Cha Giáo Phận, tuần lễ thường huấn các Linh Mục Giáo phận năm nay 2016 được tổ chức:
- Từ chiều ngày 29/02/2016 cho đến sáng ngày 04/03/2016 tức là từ thứ Hai đến thứ Sáu tại Tòa Giám Mục Giáo Phận.
- Xin Quý Cha Trưởng Ban Phụng Vụ và Thánh Nhạc sắp xếp Thánh lễ - Kinh Nguyện và Thánh Ca.
Kính mời tất cả Quý Cha về tham dự đông đủ (chỉ cần mang tư trang cá nhân).
Chúng con chân thành cảm ơn và thân ái kính chào Quý Cha và Quý Vị.

Ban Mê Thuột, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Lm. Steph. Nguyễn Văn Đậu

NB:

+ Xin Quý Cha thông báo cho các Hội Đồng Giáo Xứ, Giáo Họ biệt lập và các Cộng Đoàn Tu Sĩ trong Giáo Xứ (nếu có) được biết.
+ Xin Cha Trưởng Ban Tu Sĩ và Ban Mục Vụ Giáo Dân báo cáo sớm trước một tuần về số người tham dự họp mặt Truyền Thống cho Cha Quản Lý Tòa Giám Mục để ngài tiện việc sắp xếp đón tiếp và bữa ăn.
+ Xin Cha Giám Đốc Chủng viện Lê Bảo Tịnh cho các chú Ứng Sinh phục vụ các công việc trong 02 ngày.

Nguồn: 
VP. TGM - BMT