TGM THÔNG BÁO V/v TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 PHAN CHU TRINH
TP. BUÔN MA THUỘT
TỈNH ĐĂK LĂK

*
Số 50/14
THÔNG BÁO
V/v TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Kính gửi:  Quý Cha,
  Quý Tu sĩ, Chủng sinh
  và quý Anh Chị Em Giáo dân

Do nhu cầu mục vụ của Giáo phận, Đức Giám mục Giáo phận dự định truyền chức Linh mục  cho các Thầy Phó tế có tên sau đây:

 

Vậy, theo Giáo luật điều 1043: “Các Kitô hữu nếu biết [các ứng viên trên đây] có những ngăn trở lãnh nhận chức thánh, thì buộc phải trình báo cho đấng Bản quyền hay cho cha Quản xứ trước ngày truyền chức.”

Lễ truyền chức sẽ cử hành vào lúc 08g00, thứ năm, ngày 25/9/2014, tại Nhà thờ Chính tòa.
Xin Anh Chị Em cầu nguyện cho các Thầy Phó tế được trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước.

Xin cảm ơn tất cả Anh Chị Em.

Làm tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 09 tháng 8 năm 2014

Linh mục Stêphanô NGUYỄN VĂN ĐẬU
           Tổng Đại diện

Lưu ý:Xin quý Cha Quản xứ của các Thầy Phó tế có quê quán hoặc giúp  xứ đọc Thông báo này vào ba Chúa nhật, ngày 24/8, 31/8 và 07/9/2014 và trình báo kết quả trước ngày 14/9/2014.

 

 

Nguồn: 
VP. TGM - BMT