Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Nhà thờ GX Hòa Bình