Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân tại GX. Bù Đăng

Trong bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, cha Giu-se Trịnh Văn Kính, phó xứ Bù Đăng, nhắc lại sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân ngày Quốc Tế Bệnh nhân lần thứ 25 và ngài chia sẻ: Ngày nay, chúng ta vẫn thường gặp phải những bệnh nhân ung thư, hoặc những người “Đau lâu kéo dài”, thiếu người chăm sóc… Họ hầu như đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, nghĩ mình không có tội, bỏ xưng tội  rước lễ nhiều năm, có người còn chối bỏ cả niềm tin vào Thiên Chúa, ngoài bệnh tật thể xác, chúng ta còn mang trong mình một  thứ bệnh tật thiêng liêng, vừa điếc vừa ngọng. Điếc trước lời mời gọi của Thiên Chúa, ngọng khi không thể nói về Chúa cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.

Hãy đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải, Chúa sẽ đem lại cho bệnh nhân sự lành mạnh và bình an trong tâm hồn. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho những người phục vụ bệnh nhân thấy được trách nhiệm của mình, bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc về thể lý, người phục vụ còn có bổn phận dẫn họ đến với Chúa nữa.

Trong niềm tin, hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Chúa thương đến các bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân  trong giáo xứ Bù Đăng chúng ta, để chúng ta không dừng lại nơi bệnh tật thể xác mà lo sợ, đau khổ  nhưng nhìn xa hơn tới một lọai bệnh tật có thể hủy hoại toàn thể tinh thần con người, được thể hiện bằng những triệu chứng: không chấp nhận mình là những bệnh nhân cần được chữa trị, là người có tội để được tha thứ, lười biếng trong các việc đạo đức, lười biếng đi tham dự Thánh Lễ, không lãnh nhận các Bí tích, coi thường đức công bằng, để lòng thù oán người khác, coi thường Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội. Nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các bệnh nhân luôn biết nhìn lên Thánh giá Chúa, để với tình yêu tự hiến chúng ta cũng an vui bước theo Chúa đến cùng.

Kết thúc bài giảng là phần tuyên xưng đức tin, tiếp đến là  nghi thức đặt tay và Xức Dầu cho từng bệnh nhân. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chủ tế trao cho 128 bệnh nhân  áo Đức Bà, tràng hạt và nến sáng đã được làm phép. Các bệnh nhân cầm nến sáng trên tay tiến về Tòa Đức Mẹ để dâng trọn vẹn thân xác lên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ họ biết can đảm sống để làm chứng cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa giữa một môi trường đầy rẫy những thử thách này.

Gx - Bù Đăng.

(Xem thêm hình)