Thánh lễ Khai mạc Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột tại Hạt Gia Nghĩa