Thánh lễ mừng Bổn Mạng GX. Bù Đăng và làm phép nhà Giáo lý.

Sáng ngày 12.5.2015, vào lúc 8giờ 30, Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thành- Quản hạt Giáo Hạt Đồng Xoài chủ sự nghi thức làm phép nhà Giáo lý Giáo xứ Bù Đăng, trước sự hiện diện của quý cha Quản xứ và nguyên Quản xứ, cha Phó xứ và đông đảo giáo dân thuộc Giáo xứ Bù Đăng, Giáo họ Minh Hưng và các Giáo sóc trực thuộc Giáo xứ Bù Đăng.

Nghi thức làm phép nhà Giáo lý diễn ra trang nghiêm và sốt sắng trong tiếng cồng chiêng bản địa. Sau đó, cha quản hạt chủ sự Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng của Giáo xứ Bù Đăng. Mời xem hình

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông Chủ tịch hội đồng Giáo xứ đã thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bù Đăng cám ơn cha Quản hạt, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã góp công, góp của để Giáo xứ có được ngôi nhà dạy Giáo lý khang trang, góp phần vào học và việc đạo tạo Giáo lý viên trong xứ được phát triển hơn.

 

Gioan Phi

Xem hình