Thánh lễ Minh niên Xuân Đinh Dậu - 2017

Trình bày: 
ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.