Thánh Lễ Trao Tác Vụ Linh Mục Dòng Đa Minh Việt Nam, Năm 2017

8g30 ngày 8.7, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Giáo phận Buôn Mê Thuột) sẽ trao tác vụ linh mục cho 14 tu sỹ Dòng Đa Minh Việt Nam, tại Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông.