Thánh Lễ truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa BMT

Lúc 08g00 sáng ngày 17. 11. 2017, tại núi đá Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa BMT, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, truyền chức Phó tế cho 15 Đại Chủng Sinh của giáo phận BMT - khóa XI, theo học tại Đại Chủng viện Sao Biển-Nha Trang, đã mãn khóa vào cuối tháng 05. 2017, và từ tháng 09 năm 2017 đã đi thực tập tại các giáo xứ do ĐGM giáo phận chỉ định.

Mở đầu thánh lễ, ĐGM giáo phận hân hoan giới thiệu với toàn thể cộng đoàn dân Chúa : Đức cha Giu-se Trần Văn Toản, Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên. Ngài lên BMT để giúp tuần Tĩnh Tâm các linh mục trong giáo phận về “Ơn gọi linh mục thừa sai…”, ngài ở lại để hiện diện trong thánh lễ truyền chức Phó tế hôm nay.

Các Tiến chức gồm quý Thầy:

-       Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
-       Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
-       Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ
-       Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI
-       Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG
-       Phêrô VƯƠNG TIÊN HOÀNG
-       Đaminh NGUYỄN QUANG HUY
-       Đaminh NG. VŨ HOÀNG LONG
-       Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG
-       Giuse TRẦN VĂN TAM
-       Giuse NGUYỄN THANH TÂM
-       Giuse VŨ VĂN THẢO
-       Phaolô VÕ HỮU THỌ
-       Giuse PHẠM VĂN THƯỞNG
-       Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN TÌNH

Các Tiến chức tuyên hứa vâng phục ĐGM

ĐGM trao Sách Phúc Âm

Hai ĐGM ban phép lành cuối lễ

Quý Thầy cùng khóa tại ĐCV Sao Biển

 

MỜI XEM HÌNH (1) 

BỘ HÌNH (2)

Ban VHTT - BMT  thực hiện