Thông báo : Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Kính thưa quý cha,

Được phép của Đức cha Giáo phận, Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót năm nay sẽ được cử hành :
    
- Vào lúc 8g30 thứ sáu, ngày 28-04-2017
- Tại đồi Thánh Tâm, thuộc GX. Xã Đoài, Giáo Hạt Đăk Mil.

Chúng con kính mời quý cha đến dâng lễ, để cùng chúng con cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Phận đang hướng về ngày Kim Khánh 50 năm hồng ân.

Kính xin quý cha thông báo cho các cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót trong Giáo Xứ để cùng đến hiệp thông trong ngày hồng phúc này.

Xin Lòng Chúa Thương Xót chúc lành cho quý cha.
                                                                             
                                                                     Linh Mục phụ trách
                                                                   Đaminh Phạm sĩ Hiện