Thông báo v/v các ngày lễ đáng ghi nhớ trong tháng 9/2014

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
            104 Phan Chu Trinh
            TP. Buôn Ma Thuột
                    Đăk Lăk

                          *

THÔNG BÁO
V/v các ngày lễ đáng ghi nhớ trong tháng 9/2014

Kính thưa quí Cha,

Văn phòng Tòa Giám mục xin kính báo:

1.  Thứ ba, ngày 16/9: Kỷ niệm 21 năm thụ phong Linh mục của Đức Cha Giáo phận.

2.  Thứ ba, ngày 23/9: Giỗ mãn tang của Đức cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực. Kính mời quí Cha dâng lễ đồng tế cầu nguyện cho Đức Cha cố, lúc 5g00, tại nhà nguyện Tòa Giám mục (lễ phục tím). Sau Thánh lễ kính mời quí Cha viếng mộ Đức Cha cố Giuse và dùng điểm tâm.

3.  Thứ năm, ngày 25/9: Lễ Truyền chức Linh mục cho 19 Phó tế: lúc 08g00, tại Nhà thờ Chính tòa (quí Cha dòng / triều trong Giáo phận mặc áo lễ chung - xin quí Cha mang theo áo alba). Sau Thánh lễ kính mời quí Cha về Tòa Giám mục dùng cơm trưa.

4. Thứ bảy, ngày 27/9: Lễ thánh Vinhsơn Phaolô – Bổn mạng của Đức Cha Giáo phận. Kính mời quí Cha đồng tế vào lúc 5g00, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (lễ phục trắng) và sau Thánh lễ điểm tâm chung vui với Đức Cha.

Xin quí Cha thông báo cho các Tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân biết, để  tham dự và cầu nguyện cho Đức Cha Giáo phận, Đức Cha cố Giuse và các Tân linh mục.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào quí Cha.

Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 28/8/2014
             Văn phòng Tòa  Giám mục