THÔNG BÁO v/v TĨNH TÂM THÁNG 7. 2017

GP. Ban Mê Thuột
Giáo hạt Chính tòa

THÔNG BÁO
v/v  TĨNH TÂM THÁNG 7. 2017

Kính gửi:

* Cha Tổng Đại diện
* Cha Bề Trên Đan viện Thiên Hòa
* Quý cha Hạt Chính Tòa

Kính mời quý cha tham dự ngày Tĩnh Tâm Linh Mục tháng 7. 2017 của Hạt Chính Tòa :

- Thời gian : 08g00 thứ Sáu, ngày 14. 7. 2017
- Địa điểm : Giáo xứ Thuận Hiếu, Krông Păk
- Linh mục chia sẻ : Cha Phao-lô Trần Văn Thanh, phó xứ Buôn Hằng
- Góp ý : về ngày hành hương Năm Thánh của Giáo Hạt ngày 31. 7. 2017

Xin cảm ơn quý cha.

Ban Mê Thuột, ngày 27. 6. 2017

Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch