THÔNG BÁO V/v TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 PHAN CHU TRINH
TP. BUÔN MA THUỘT
TỈNH ĐĂK LĂK

THÔNG BÁO

V/v TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Kính gửi: Quý Cha,

Quý Tu sĩ, Chủng sinh

và quý Anh Chị Em Giáo dân

Do nhu cầu mục vụ của Giáo phận, Đức Giám mục Giáo phận dự định truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế:

GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU – Giáo xứ Vinh Quang

Vậy, theo Giáo luật điều 1043: “Các Kitô hữu nếu biết [ứng viên trên đây] có những ngăn trở lãnh nhận chức thánh, thì buộc phải trình báo cho đấng Bản quyền hay cho cha Quản xứ trước ngày truyền chức.”

Lễ truyền chức sẽ cử hành vào lúc 09g00, thứ Năm, ngày 14/5/2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Quang.

Xin Anh Chị Em cầu nguyện cho Thầy Phó tế được trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước.

Xin cảm ơn tất cả Anh Chị Em.

                                        Làm tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, ngày 20 tháng 4 năm 2015

                                                              Linh mục Stêphanô NGUYỄN VĂN ĐẬU

                                                                                     Tổng Đại diện

 

Lưu ý:Xin quý Cha Quản xứ của Thầy Phó tế có quê quán hoặc giúp  xứ đọc Thông báo này vào ba Chúa nhật LIÊN TIẾP: ngày 26/4, 03/5 và 10/5/2015 và trình báo kết quả trước ngày 14/5/2015.

Nguồn: 
VP. TGM - BMT