THÔNG TIN (22/6/2014) V/v Thuyên chuyển Linh mục

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

           104 Phan Chu Trinh
   TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

                     *           
THÔNG TIN (22/6/2014)
V/v Thuyên chuyển Linh mục

- Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Tân Tổng Đại diện.
Đc: Tòa Giám Mục. Đt: 0984 989 288; Email: thephandau@gmail.com.

- Cha G.B. Nguyễn Huy Bắc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ (1 Trần Hưng Đạo, TP BMT) kiêm Trưởng ban Giáo lý và Đức tin (thay cha Tổng Đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu). Đt: 0918 211 985; Email: jbnhbac@gmail.com.

- Cha Giuse Trịnh Văn Kính, Phó xứ Quảng Nhiêu (BH), thuyên chuyển về Phó xứ Bù Đăng (ĐX). Đt: 0905 068 331; Email: giusekinh@gmail.com.

- Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển, Phó xứ Gia Nghĩa (GN), thuyên chuyển về Phó xứ Quảng Phúc (GN) Đt: 0982 928 359; Email: hienhlb@yahoo.com.

- Cha Giuse Nguyễn Văn Huỳnh, SVD, Phó xứ Buôn Hô, trở về Dòng Thánh Giuse – Ngôi Lời, Nha Trang.

- Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD: Phó xứ Buôn Hô, Đt: 0905537437, Email: peternguyensvd@gmail.com

VP TGM - BMT