Thơ: Dâng Mẹ Vô Nhiễm

Thơ Bút Toè
Thơ: Dâng Mẹ Vô Nhiễm

Con làm thơ tặng Mẹ
Nắn nót từng câu thơ
Gói gọn nhiều ước mơ
Tình ca yêu muôn thuở

Maria Vô Nhiễm!
Không vướng mắc tội truyền
Là máng chuyển thiên ân
Mẹ đồng công cứu độ

Từ ngàn đời xa nhớ
Khi chưa có núi non
Địa cầu chưa sinh nở
Chúa đã chọn Mẹ rồi

Nữ Vương cõi đất trời
Ôi, Mẹ của Thiên Chúa
Và là Mẹ thế nhân
Cao quý thay tình Mẹ!

Maria cực nhân!
Mẹ thương ban hồng ân
Khi chúng con cầu khấn
Không ngoảnh mặt từ nan.

M.Buttoe

Tin/Bài liên quan