Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp đầu năm học 2014-2015

 

Theo giáo huấn của Hội Thánh, để thấm nhuần tâm tình của Chúa Giêsu, hoà lẫn với những nét tươi đẹp của văn hoá dân tộc, việc luyện tập cần phải toàn diện, gồm đủ bốn chiều kích của cuộc sống con người, gồm: nhân bản, tâm linh, trí tuệ và khả năng chuyên môn.

Gm Giuse Đinh Đức Đạo

Nguồn: 
HĐGMVN