Thư mời của Ban Mục Vụ Giới Trẻ BMT

Giáo Phận Ban Mê Thuột
    Ban Mục Vụ Giới Trẻ

THƯ MỜI

Trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ giới trẻ trong Giáo Phận nhà, Ban Mục Vụ Giới Trẻ chúng con kính xin Quý Cha thương giúp đỡ:

I. Thứ Tư, ngày 17 tháng 06 năm 2015
1. Tham dự chương trình Khai Mạc, vào lúc 08h30, ngày 17/6/2015
2. Giải Tội cho các Bạn Trẻ, vào lúc 15h30 - 17h30
3. Đồng Tế với Đức Cha Giáo Phận, lúc 17h30 - 18h30
Lễ Chúa Thánh Thần - Kính xin Quý Cha mang Lễ Phục TRẮNG

II. Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 năm 2015

1. Đồng Tế với Đức Cha Giáo Phận, lúc 09h30
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Kính xin Quý Cha mang Lễ Phục TRẮNG

Ghi Chú: Quý Cha ở Toà Giám Mục, đã có ôtô đón.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công thay cho chúng con.

Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận
Linh mục Trưởng ban

Giuse Đỗ Minh Hiển

Nguồn: 
VP. TGM - BMT