Thư mời của Cộng đoàn Lòng Thương Xót

THƯ MỜI

Kính thưa Cha Tổng đại diện và Quý Cha,

Được phép của Đức Cha Giáo Phận, Cộng đoàng Lòng Thương Xót chúng con sẽ tổ chức Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa năm nay tại:
     Nhà Thờ Chính Tòa vào lúc 8g30 sáng thứ sáu 17-04-2015.

Vậy chúng con trọng kính mời Quý Cha đến cùng hiệp dâng Thánh lễ và xin Quý Cha báo cho cộng đoàn Lòng Thương Xót của Giáo xứ  đến để cùng hiệp thông.

      Chúng con hết lòng cám ơn Quý Cha.
                                              
                                                        GX Kim Châu ngày 02-04-2015
                                                                        Lm Phụ trách
                                                                   Đaminh Phạm Sĩ Hiện