THƯ MỜI : Khóa Tĩnh Huấn của quý Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo các Giáo họ Biệt lập

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
   BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
                               

THƯ MỜI

Trọng kính Cha Quản Xứ, Cha phó Xứ.

 Kính thưa Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo các Giáo Họ Biệt lập
 
 Khóa Tĩnh Huấn của quý Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo các Giáo họ Biệt lập sẽ được tổ chức.

 Thời gian : Từ sáng thứ ba, ngày 05/8/2014 đến chiều thứ tư ngày 06/8/2014
  Chủ Đề :     “LÃNH ĐẠO LÀ MỘT ƠN GỌI”
  Địa điểm :  Tại Trung Tâm Mục Vụ, 01 Trần Hưng Đạo – Tp. Buôn Ma Thuột.          
Xin quý Cha tạo điều kiện và động viên quý Chức tham dự khoá tĩnh huấn này.
Chúng con xin chân thành cám ơn.

                                        Banmêthuột, ngày 22 tháng 7 năm 2014.
                                                    Tm. Ban Mục Vụ Giáo Dân.

             
        
                                                      Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm.

 

Lưu ý:

-          Mỗi Quý Chức tham dự góp 150.000đ để Ban Tổ Chức lo các bữa ăn, tài liệu và những điều cần thiết liên quan đến ngày Tĩnh Huấn.
-          Quý Chức đem theo mùng, mền và đồ dùng cá nhân;
-          Xin liên hệ qua các số điện thoại sau:
1/  Cha GB. Nguyễn Minh Tâm : 0500 3573 174;   Dđ: 0905 77 11 05.
2/  Cha GB. Phạm Chính Trực : 0500 3863650;   Dđ: 0905 142 688.
3/ Cha Jos. Đỗ Minh Hiển : 0500.356 36 30;    Dđ:  0984.989 969.
4/ Ông Pet Trần Thanh Cao:  0905.120.530

* Xin cho biết số người tham dự trước ngày 02/08/2014 để tiện sắp xếp công việc.   

                           ................................................................................................

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN
BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
VÀ BAN HÀNH GIÁO CÁC GIÁO HỌ BIỆT LẬP

(Từ thứ ba ngày 05 đến thứ tư ngày 06 tháng 8 năm 2014)
Tại Trung Tâm Mục Vụ - 01 Trần Hưng Đạo -
Tp. Buônmathuột – Đăk Lăk

Chủ đề : “Lãnh Đạo là một ơn gọi”

 

I. THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2014
     07g00                      :     Đón tiếp.
     08g00                      :     Tập trung và sinh hoạt.
     08g30                      :     Khai mạc
                                           (Chào Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại Diện Stêphanô và
                                                          Quý Cha)
                                                          Cung nghinh Thánh Quan Thầy Anrê Kim Thông.
     09g00 – 10g15        :     Xét mình, xưng tội.
    10g15 – 10g30        :     Tập hát, chuẩn bị Thánh Lễ.
         10g30                      :     Thánh Lễ Đồng Tế Kính thánh Anrê Kim Thông
                                           Bổn mạng Quý chức (Đức Cha Giáo Phận chủ sự).
     11g30                      :     Ăn trưa.
     12g30                      :     Nghỉ trưa
     13g30                      :     Thức dậy.
     14g00 – 15g00        :     Giảng huấn I.
     15g00 – 15g15        :     Thư giãn.
     15g15 – 16g15        :     Giảng huấn II.
    16g15 – 17g00        :     Thảo luận.
     17g00 – 18g00        :     Nghỉ (Tắm, giặt).
     18g00                      :     Ăn tối, văn nghệ tự do.
     19g15 – 20g30        :     Đức Cha Giáo phận gặp gỡ – Giải đáp thắc mắc.
     20g30                      :     Cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, Nghỉ đêm.

II. THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2014
     05g00                      :     Thức dậy.
     05g30                      :     Kinh sáng.
     06g00                      :     Ăn sáng.
     07g00 – 08g00        :     Giảng huấn III.
     08g00 – 08g15        :     Thư giãn.
     08g15 – 09g15        :     Giảng huấn IV.
     09g15 – 09g30        :     Thư giãn.
         09g30 – 10g30        :     Giảng huấn V.
     10g30 – 10g45        :     Thư giãn.
     10g45 – 11g30        :     Thảo luận, đúc kết.
     11g30                      :     Cơm trưa - Nghỉ trưa.
     13g30                      :     Thức dậy.
     14g00 – 15g00        :     Ban Mục Vụ Giáo Dân gặp gỡ Quý Chức.
     15g00 – 15g15        :     Thư giãn.
     15g15 – 15g30        :     Tập hát.
     15g30                      :     Thánh Lễ tạ ơn bế mạc (Đức Cha Giáo Phận chủ sự)
                                                 Nghi thức lặp lại lời tuyên hứa và sai đi.
                                            Bế mạc.