THƯ MỜI : Khóa Tĩnh Huấn của quý Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ và Ban Hành Giáo các Giáo họ Biệt lập

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
   BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
                               

THƯ MỜI

             
Trọng kính Cha Quản xứ, Cha Phó xứ.
 Kính thưa Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ
 và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập.
  
Khóa Tĩnh Huấn cuối cùng ( và nhận bằng Tưởng lục ) của quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập,  nhiệm kỳ 2102 – 2016 sẽ được tổ chức:

Thời gian : Từ sáng thứ năm, ngày 06/8/2015 đến chiều thứ sáu ngày 07/8/2015

Chủ Đề   :     “VAI TRÒ QUÍ CHỨC TRONG VIỆC TÂN – PHÚC – ÂM – HÓA GIÁO XỨ” 

Địa điểm :  Tại Trung tâm Mục vụ, 01 Trần Hưng Đạo – Tp. Buôn Ma Thuột

               
Xin quý Cha tạo điều kiện và động viên quý Chức tham dự khoá Tĩnh huấn này.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

                                                                  Banmêthuột, ngày 15 tháng 7 năm 2015.
                                                                              Tm. Ban Mục vụ Giáo dân.

                                                               
                                                                               Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm.

Lưu ý:
-  Mỗi Quý Chức tham dự góp 200.000đ để Ban Tổ chức lo các bữa ăn, tài liệu, bằng Tưởng lục và những điều cần thiết liên quan đến khóa Tĩnh huấn.
-  Quý Chức đem theo mùng, mền và đồ dùng cá nhân.
-  Mặc quần đen, áo trắng trong những ngày Tĩnh huấn.
-  Xin liên hệ qua các số điện thoại sau:
1/  Cha GB. Nguyễn Minh Tâm : 0500 3636517;   Dđ: 0905 77 11 05.
2/ Cha Jos. Đỗ Minh Hiển : 0500.3573174;    Dđ:  0984.989 969.
3/ Ông Pet Trần Thanh Cao:  0905.120.530

*  Xin cho chúng con biết trước ngày 02/08/2015 để tiện sắp xếp công việc.

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
  BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

Nguồn: 
VP. TGM - BMT