THƯ MỜI KHAI MẠC "NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN" TẠI GIÁO PHẬN BMT

 

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
               BAN TU SĨ

                    *                                                                                           

Kính gửi :

- ĐGM Giáo phận
- Cha Tổng Đại Diện
- Quý Cha Quản hạt
- Quý  Cha phụ trách các Ban Mục vụ Giáo phận
- Quý Bề trên các Dòng tu
- Quý Cha Dòng
- Quý Tu sĩ nam nữ

THƯ MỜI

Năm Ðời sống Thánh Hiến

Giáo hội Công giáo sẽ khai mạc Năm Ðời sống Thánh Hiến vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, do Ðức hồng y João Braz de Aviz, Bộ trưởng Bộ Ðời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ (Bộ Tu sĩ) thay mặt Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ tế.

Ban Tu Sỹ Giáo phận BMT trân trọng kính mời Cha Tổng Đại Diện, Đức ông, quý Cha Quản hạt, quý Cha phụ trách các Ban Mục vụ giáo phận, quý Bề trên,  quý Cha Dòng, quý Tu sĩ nam nữ các Dòng trong giáo phận, đến tham dự Thánh lễ khai mạc do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế vào lúc 10g30 ngày 06. 12. 2014 tại Nhà thờ Chính tòa.

Trân trọng kính mời
                                                     Ban Mê Thuột, ngày 17 tháng 11 năm 2014

                                                                          TM. Ban Tu Sĩ
                                                                            Trưởng Ban

                                                           Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình ngày họp mặt
(ngày 06. 12. 2014)

 

07g30 : Đón tiếp – Chuẩn bị khai mạc

08g00 : Nghi thức khai mạc

- Đón chào Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Đức ông, Qúy Cha Quản hạt, Qúy Cha  Trưởng Ban
- Giới thiệu thành phần tham dự

- Phút thánh hóa : Kinh Đức Chúa Thánh Thần – Dâng lời nguyện
- Lời chào của Cha Trưởng Ban Tu sĩ
- Đồng diễn bài ca chủ lực
- Đức Cha Giáo Phận tuyên bố khai mạc ngày họp

08g30 :  Huấn từ của Đức Cha Giáo Phận
09g15 : Giải lao
09g45 : Cha Trưởng Ban Tu Sĩ gặp gỡ và trao đổi
10g15 : Ôn hát
10g30 : Thánh lễ đồng tế khai mạc “Năm Đời Sống Thánh Hiến” do Đức Cha Giáo Phận chủ sự
12g00 : Cơm trưa huynh đệ
             Tạm biệt

                                                                                         TM. Ban Tu Sĩ
                                                                                           Trưởng Ban

                                                                         Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thái