Thư mờicủa Hội Doanh nhân Công giáo BMT

GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

THƯ MỜI

Trọng kính Cha Quản xứ, Cha phó,
Kính thưa quý ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ,
Ban Hành Giáo các Giáo họ Biệt Lập.

Nhân dịp đầu năm mới Ất Mùi 2015, Ban Mục vụ Giáo dân cùng Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Banmêthuột tổ chức Thánh lễ Khai hạ, thánh hóa công việc làm ăn.

Thời gian: 8h00 thứ Hai, ngày 23/02/2015 (mùng 05 Tết)
Địa điểm: Nhà thờ Chính tòa, Giáo xứ Thánh Tâm – Gp Banmêthuột.

Kính xin quý cha cùng quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ, động viên quý doanh nhân, các ngành nghề và những người làm kinh tế, tham dự Thánh lễ để xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn trong năm mới.

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha cùng quý chức.

Banmêthuột ngày 06/02/2015
   Tm Ban Mục vụ Giáo dân
             Trưởng ban.
Lm Nguyễn Minh Tâm
(đã ký)

-----------------------------------------

Chương trình:
8h00: Tập trung, ổn định tổ chức, tập hát.
8h30: Đón tiếp và giới thiệu quý khách.
- Chương trình chúc tết của hội Doanh nhân Công giáo.
- Phát biểu của Cha Trưởng ban Mục vụ Giáo dân.
- Huấn từ của Đức Cha Giáo phận.
10h00: Thánh lễ đồng tế (Đức Cha Giáo phận Chủ tế).