TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA - NĂM A

Lời Chúa: 
Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7; Lc 2, 16-21

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: ‘Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con’. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Đó là Lời Chúa.

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

SUY NIỆM

MẸ THIÊN CHÚA VÀ MẸ NHÂN LOẠI
Lm. Raphael Xuân Nguyên

Qua lịch sử Giáo hội, tín điều Mẹ Thiên Chúa vào các thế kỷ đầu đã được các giáo phụ hết sức bênh vực khi chống lại các lạc thuyết liên quan đến nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu (như Nestôriô chẳng hạn). Người ta có thể thấy rõ ràng lập trường tuyên tín Mẹ Thiên Chúa ở các Công đồng Nicea I (325), Công đồng Êphêsô (431), Công đồng Chalceđônia (451), Công đồng Lateranô (1215), và đặc biệt Công đồng Vatican II (1962-1965). Công đồng Vatican II xác tín: "Từ muôn đời, Đức trinh nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa... Đức trinh nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, được hợp nhất với Con Mẹ là Đấng Cứu Chuộc và hiệp nhất với Giáo hội... Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Kitô".”

Với tuyên tín Mẹ Thiên Chúa của các Công đồng, chúng ta nhận ra điểm tuyệt vời nơi Mẹ Maria là một tạo vật đẹp nhất của Thiên Chúa. Do tình yêu của Chúa mà Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa, khi sinh ra Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Với chức vị này, Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ Maria quyền năng cao vời trên mọi thần thánh. Mẹ có quyền đạp đầu quỉ dữ như lời Chúa trong Sách Sáng Thế Ký. Mẹ tham dự vào ơn cứu độ nhân loại với Con mình trong chức vị đồng công cứu chuộc. Mẹ hiệp nhất với Giáo hội trong vai trò làm Mẹ Giáo hội qua lời trối của Chúa Giêsu Kitô. Như thế Mẹ vừa là Mẹ Thiên Chúa và vừa là Mẹ nhân loại.

Đối với nhân loại có được người Mẹ như Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là một ơn vô cùng trọng đại. Sống thân phận con người, Mẹ hết sức cảm thông với những yếu đuối lỗi lầm của kiếp người, với những giới hạn trong thân xác và tinh thần, với những giòn mỏng trước các cám dỗ tội lỗi và sự bất lực trước quyền bính ma quỉ, vv... mà con người không thể thắng nổi. Nhờ quyền năng Thiên Chúa ban cho, Mẹ có thể giúp loài người đạt đến cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Nhận ra sự đỡ nâng của Mẹ, bất cứ ai chạy đến kêu cầu đều được Mẹ thương cứu giúp. Cũng vì tình thương đặc biệt của Mẹ với nhân loại, khi thấy loài người đứng trước bờ vực thẳm hiểm nguy, Mẹ luôn ban xuống cho họ những sứ điệp tình thương để có thể nhận ra con đường chân lý quay về với Chúa.

Qủa thực Mẹ Maria là Mẹ thật của Thiên Chúa và cũng là Mẹ thật của nhân loại. Trước máng cỏ Belem, hãy trầm tư hướng nhìn lên khuôn mặt dịu dàng từ mẫu của Mẹ, ta sẽ thấy rằng: Mẹ thương Chúa Giêsu bao nhiêu, thì Mẹ cũng thương ta bấy nhiêu. Tình thương của Mẹ đang biến thời gian nhân loại sống thành vĩnh cửu trong tình thương Thiên Chúa qua chức phẩm Mẹ Thiên Chúa của Người.