TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ (Nam)

Người thừa sai Thánh Mẫu nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria và noi gương Mẹ Maria, để sống Chúa Kitô thật dồi dào, hầu đem Tin mừng cứu độ tới cho muôn dân.
Giới thiệu: 

Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
17.07.2008 19:02

1. Tên gọi: Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứa Thế

2. Bản chất: Tu Đoàn là một Hội Đời Sống Tông đồ thuộc quyền giáo phận.

3. Mục đích: Dâng hiến để thánh hoá bản thân và phục vụ công tác loan báo Tin Mừng

4. Linh đạo: Người thừa sai Thánh Mẫu nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria và noi gương Mẹ Maria, để sống Chúa Kitô thật dồi dào, hầu đem Tin mừng cứu độ tới cho muôn dân.

5. Đôi nét lịch sử: Linh mục Phanxicô Xavie Maria Nguyễn Viết Linh đã quy tụ một số anh em thiện chí sống đời dâng hiến tông đồ, và cho tới ngày 8 - 12 - 2004 thì được Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết ban nghị định chính thức thiết lập Tu Đoàn theo Giáo Luật, căn cứ trên sắc lệnh của Toà Thánh ban hành ngày 24 - 4 - 2004.

6. Bề trên Tổng quyền hiện nay: Lm. Phanxicô Xavie Maria Nguyễn Viết Linh.
- Phụ trách các cộng đoàn trong Giáo Phận Buôn Ma Thuột.
+ Cộng đoàn Tân Lập: Lm. Giuse Đỗ Thái Huy
+ Cộng đoàn Đaksom: Ts. Phao lô Phạm Thích Tài.

7. Địa chỉ liên lạc:
- Với Tu Đoàn:
+ Thôn 1a, Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận.
+ 33Đ31, KP2, Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM
- Với các cộng đoàn BMT:
+ CĐ Tân Lập: ấp I, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
ĐT: 0909.612185
+ CĐ Đaksom: 18 Thôn 3, Đaksom, Dăk Glong, Đắk Nông
ĐT: 0989.884130.

8. Các hoạt động cụ thể:
- Giúp xứ, truyền giáo đặc biệt cho người dân tộc.
- Thăm viếng giúp đỡ người nghèo.

BBT
 

Phụ trách: 
Bề trên tổng quyền:Lm. Phanxicô Xavie Maria Nguyễn Viết Linh.
Địa chỉ: 

- Tu Đoàn:
+ Thôn 1a, Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận.
+ 33Đ31, KP2, Linh Đông, Thủ Đức, TP. HCM

Cộng đoàn BMT:
+ CĐ Tân Lập: ấp I, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước
ĐT: 0909.612185
+ CĐ Đaksom: 18 Thôn 3, Đaksom, Dăk Glong, Đắk Nông
ĐT: 0989.884130.

Điện thoại: 
CĐ Tân Lập: 0909.612185
Điện thoại: 
CĐ Đaksom: 0989.884130