TU HỘI NỮ TỬ BÁC ÁI THÁNH VINH SƠN BANMÊTHUỘT

“Tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh thúc bách tôi”
Giới thiệu: 

Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Banmêthuột
19.07.2008 18:00

A. Phần chung:
Tên Hội dòng: Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn.
Người sáng lập: Thánh Vinh Sơn Phao lô và Thánh nữ Louise de Marillac.
Ngày thành lập: 29 tháng 11 năm 1633.
Nơi thành lập: Tại Paris - Pháp.
Địa chỉ trụ sở chính: 140 rue du Bac, Paris Cedex 7.

B. Tại Việt Nam.
Ngày thành lập: 11- 12 - 1928.
Vị tiên khởi thành lập dòng: Soeur Mathile Sempé (từ Pháp đến).
Số tu sỹ thành lập: 3 người.
Địa điểm thành lập: Bệnh viện Gia Định Sàigòn (nay là bệnh viện Nhân Dân Gia Định) Số 10 Chi Lăng Saigòn là nơi ở đầu tiên của cộng đoàn NTBAVS, nay là số 10 Phan Đăng Lưu Gia Định.
Bổn mạng Hội dòng: Thánh Vinh Sơn, Ngày kính 27/9 mỗi năm.
Châm ngôn của Hội dòng: “Tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh thúc bách tôi”

C. Tại giáo phận BMT:
Ngày thành lập: 1953.
Vị tiên khởi thành lập: Soeur Irène, soeur Sabine, soeur Assunta.
Địa điểm: Tại nhà thờ Thánh Tâm thuộc giáo xứ Chính tòa BMT.

D. Các hoạt động của Tu hội: thuộc lãnh vực giáo dục và xã hội:
- Mở trường Mẫu giáo Hoa Cúc, trường Tình thương
- Thăm viếng tại gia và thực hiện cụ thể các trường hợp xã hội.

BBT
 

Phụ trách: 
Vị tiên khởi thành lập: Soeur Irène, soeur Sabine, soeur Assunta
Địa chỉ: 

Tại nhà thờ Thánh Tâm thuộc giáo xứ Chính tòa BMT.