TU HỘI THỪA SAI VIỆT NAM

Dấn thân phục vụ tại các giáo điểm truyền giáo, các giáo xứ mà Giám mục trao cho Tu Hội đảm trách.
Giới thiệu: 

TU HỘI THỪA SAI VIỆT NAM


1/ Tên gọi: HỘI THỪA SAI VIỆT NAM.

2/ Bản chất và Thẩm quyền: Tu Hội thuộc đời sống Tông Đồ, thuộc quyền Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

3/ Mục đích: Tận hiến cho Thiên Chúa để đem Tin Mừng đến cho lương dân, nhất là những vùng xa xôi chưa nhận biết Chúa.

4/ Linh đạo: Dấn thân phục vụ tại các giáo điểm truyền giáo, các giáo xứ mà Giám mục trao cho Tu Hội đảm trách.

5/ Đôi nét lịch sử: Tu Hội được thành lập do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, năm 1972. Sau biến cố 1975, Tu Hội sống âm thầm cho đến năm 2000 thì công khai hoạt động trở lại, và đến nay đã được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận ngày 11 tháng 10 năm 2007 bằng văn bản.

6/ Tổng Phụ trách hiện nay: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ (Giám Mục Giáo phận Phú Cường). Cha Giám đốc: Giuse Đỗ Văn Thuỵ.
- Phụ trách cộng đoàn chính: Cha Giuse Đỗ Văn Thuỵ.
- Phụ trách cộng đoàn Bù đăng: T. Phaolô Lê Trọng Bình.
- Tu hội hiện có 5 linh mục, 50 thầy, 42 thầy đang học.

7/ Địa chỉ liên lạc: Địa chỉ chính của Tu Hội: 197,số 20, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 083.7981484
Cộng đoàn tại Banmêthuột: 167 thôn 2, xã Đoàn kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.974412 - DĐ.0903.393493

8/ Các hoạt động cụ thể: Dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo điểm, giúp các người di dân, dạy học xoá mù chữ, thăm viếng giúp những người già yếu, bệnh tật neo đơn.

BBT
 

Phụ trách: 
- Phụ trách cộng đoàn chính: Cha Giuse Đỗ Văn Thuỵ.
Phụ trách: 
- Phụ trách cộng đoàn Bù đăng: T. Phaolô Lê Trọng Bình.
Địa chỉ: 

Địa chỉ chính của Tu Hội: 197,số 20, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 083.7981484
Cộng đoàn tại Banmêthuột: 167 thôn 2, xã Đoàn kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước. ĐT: 06513.974412 - DĐ.0903.393493

Điện thoại: 
083.7981484
Điện thoại: 
06513.974412