TU HỘI TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN

Phục vụ người nghèo theo đường hướng của Thánh Vinh Sơn Phaolô.
Giới thiệu: 

20.07.2008 20:00

1. Tên gọi: Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (Lazarites)

2. Bản chất và thẩm quyền: Tu Hội thuộc đời sống tông đồ (còn gọi là Tu Đoàn) và thuộc thẩm quyền Toà Thánh.

3. Mục đích (Sứ mạng hay đoàn sủng): Đào tạo hàng Giáo sĩ và phục vụ người nghèo nơi miền thôn quê.

4. Linh đạo (Con đường sống): Phục vụ người nghèo theo đường hướng của Thánh Vinh Sơn Phaolô.

5. Đôi nét lịch sử: Do Cha Thánh Vinh Sơn Phaolô (gốc là một Linh mục triều) thành lập năm 1625 tại Pháp.

6. Bề trên Tổng quyền: Linh mục G. Gregory Gay, CM (người Mỹ)
Bề trên Giám tỉnh (Tỉnh Dòng Pháp): Linh mục P. Philippe Lamblin.
Bề trên Miền Việt Nam: Linh mục Giuse Đinh Tất Tiến, Phụ trách cộng đoàn Đaksong - Buôn Ma Thuột: Linh mục Dom Đỗ Thanh Huynh

7. Địa chỉ liên lạc: Nhà Trung ương: Via dei Capasso, 30 - 00164 Roma - Italia.
- Nhà Tỉnh Dòng: 95 rue de Sévres - 75006 Paris.
- Nhà Miền: 40 Trần Phú - Đà lạt - Lâm Đồng. ĐT: 063.823089
- Cộng Đoàn BMT: 107 - Thôn 7 - Xã Nam Bình - Huyện Đaksong - Tỉnh Đăknông. ĐT: 0501.487921- DĐ: 0918484782
Email: anthonytuancm@yahoo.com)

8. Các hoạt động cụ thể:
- Phụ giúp các Cha Xứ lo cho Giáo dân vùng Đak Song
- Mở các lớp giáo lý Hôn nhân - Dự tòng.
- Mục vụ cho người nghèo.

BBT

Phụ trách: 
Bề trên tổng quyền: Linh mục G. Gregory Gay, CM (người Mỹ)
Phụ trách: 
Phụ trách cộng đoàn Đak Song, BMT: Linh mục Dom Đỗ Thanh Huynh
Địa chỉ: 

- Nhà Trung ương: Via dei Capasso, 30 - 00164 Roma - Italia.
- Nhà Tỉnh Dòng: 95 rue de Sévres - 75006 Paris.
- Nhà Miền: 40 Trần Phú - Đà lạt - Lâm Đồng. ĐT: 063.823089
- Cộng Đoàn BMT: 107 - Thôn 7 - Xã Nam Bình - Huyện Đaksong - Tỉnh Đăknông.
 

Điện thoại: 
0501.487921
Điện thoại: 
0918484782
Email: 
anthonytuancm [at] yahoo [dot] com