Ultreya giáo hạt Chính tòa (20. 04. 2017)

Trong niềm hân hoan của tuần bát nhật Phục Sinh, kỷ niệm Thầy Chí Thánh sống lại vinh hiển, lúc 13g30 ngày 20. 04. 2017, anh chị em Cursillo Hạt Chính tòa Ban Mê Thuột tổ chức buổi Ultreya lần thứ I tại hội trường giáo xứ Dũng Lạc.

Buổi Ultreya hôm nay, anh chị em trong Phong trào Cursillo Giáo hạt Chính Tòa hân hoan đón chào cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Đức Cường; anh Dominico Trần Quang Long, chủ tịch Phong Trào Cursillo VN; anh Vinh Sơn Phạm Quỳnh Tín cùng phu nhân. (Anh Quỳnh Tín là cây đại thụ của Phong Trào Cursillo VN hiện sống ở hải ngoại, anh là người đã dịch một số tài liệu của Phong Trào từ tiếng Anh qua tiếng Việt... mà hiện nay Cursillista tại Việt Nam đang sử dụng); quý chị Lan Anh và Tuyết Phượng thuộc giáo phận Xuân Lộc; quý xơ, quý anh chị Cursillista các giáo hạt Buôn Hô, Giang Sơn, Mẫu Tâm thuộc giáo phận Ban Mê Thuột, qui tụ về đây để gặp gỡ, để tăng thêm mối tình liên kết, cũng như có cơ hội để chia sẻ và hiểu nhau hơn.

Trong phần huấn từ, cha Linh hướng chia sẻ đoạn Tin Mừng (Lc 24,35-48) : Sự tuyệt vọng, buồn phiền, chán nản của hai môn đệ trên đường Emmaus đã che mắt các ông không nhận thấy Chúa đang đồng hành với mình. Hai ông chỉ nhận ra sự hiện diện của Chúa, khi Chúa Giê-su giải thích Kinh Thánh và lúc bẻ bánh: "Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này..."

Chúa sai các ông làm chứng nhân cho Ngài. Chúa cũng muốn Cursillista siêng năng học hỏi Lời Chúa để khi gặp những cảnh tuyệt vọng trong đời sống, chính Lời Chúa làm cho chúng ta cảm nghiệm được Chúa đang đồng hành với chúng ta, Ngài đốt lên ngọn lửa bình an, ngọn lửa yêu thương... để chúng ta tích cực làm chứng cho Chúa, "bẻ bánh" đời mình, chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân...

Sau giờ chầu Thánh Thể do cha linh hướng chủ sự, anh Vinh Sơn Quỳnh Tín, anh Trần Quang Long giúp anh chị em hiểu rõ hơn về phong trào Cursillo, và cách sống Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô theo tinh thần phong trào Cursillo.
Trước khi chia tay, anh chị em cùng nắm tay nhau cất cao bài ca lời chúc Bình an trong tình yêu của Thầy Chí Thánh. Một hình ảnh thật thân thương đầy tình huynh đệ...

Decolores

Mời xem hình