Vũ Đình Bình

Năm sinh: 
1957
Nơi làm việc: 

Ban VHTT - BMT

Email: 
binhbalme [at] gmail [dot] com