vanang68

Năm sinh: 
23.11.1968
Chức vụ: 
Nhóm Thi Ca
Nơi làm việc: 
 
Địa chỉ: 

Giáo xứ Kim Phát, Giáo phận Banmêthuột

 
 
 
Email: 
vanang68 [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: