Video Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 150 Năm Các Sư Huynh La San đến Việt Nam và 75 Năm hiện diện tại Đà Lạt

Trong khuôn khổ các sự kiện của Năm Thánh La San, sáng ngày 10 tháng 8 năm 2016, Tỉnh Dòng La San Việt Nam đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng 150 năm các Sư Huynh La San phục vụ giáo dục tại Việt Nam và 75 năm Dòng La San hiện diện tại Đà Lạt. Thánh lễ tạ ơn do Đức cha An-tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt chủ sự. Cũng nhân dịp này, Sư huynh Robert Schieler, Tổng quyền Dòng La San, và Sư huynh Ricardo Laguda, Tổng cố vấn đặc trách vùng Châu Á Thái Bình Dương (PARC), đang có chuyến thăm mục vụ tại Tỉnh Dòng Việt Nam, đã đến hiện diện, chung lời tạ ơn và cầu nguyện cho Anh Em La San tại Việt Nam nói chung và cộng đoàn Đà Lạt nói riêng. Xin gửi đến toàn thể Gia Đình La San Việt Nam video của ngày lễ trọng đại này.

 

Tác giả/Nguồn: 
Tỉnh dòng Lasan VN