Vinhsơn Ngô Văn Hùng

Năm sinh: 
01.5.1967
Năm Linh mục: 
03.02.2006
Chức vụ: 
Quản xứ Giáo xứ Kitô Vua
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ KITÔ VUA
Địa chỉ: 

Xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 
0907.072.899
Email: 
svdcuong [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Vinh An

- Tháng 11.2016: Quản xứ Kitô Vua