Vua Trời Hiển Linh (Mt 2, 1-2)

Vua Trời Hiển Linh

“Khi Đức Giêsu sinh ra tại Bê-lem,

có mấy đạo sĩ từ phương Đông đến

bái lạy Ngài” (Mt 2, 1-2)

 

Con Thiên Chúa làm người mạc khải

Đấng yêu thương nhân loại vô song

Ba nhà đạo sĩ phương Đông

Chứng nhân sống động tấm lòng Người thương

 

Chúa bày tỏ tình thương cứu thế

Mọi sắc dân trần thế khắp nơi

Mau mau bái lạy Vua Trời

Ca khen Danh Chúa sáng ngời Niềm Tin

 

Các đạo sĩ chiêm tinh tiến bước

Theo Ánh Sao chẳng khước từ nan

Khó khăn trắc trở muôn vàn

Quyết tâm diện kiến Thánh Nhan Vua Trời

 

Các thượng tế của người Do Thái

Chúa soi đường mạc khải Thánh Kinh

Nhưng lòng họ vẫn cứng tin

Dậm chân tại chốn cung đình tối tăm

 

Họ đã gặp chứng nhân đích thực

Nhưng vẫn không tỉnh thức Niềm Tin

Với lời tiên báo Thánh Kinh

Bê-lem Con Chúa hạ sinh giáng trần

 

Nhưng chỉ có bước chân đạo sĩ

Đến tận Nguồn Chân Lý đợi trông

Xin dâng lên Chúa tấm lòng

Suy tôn thần phục chờ mong tháng ngày

 

Đây lễ vật chân thành dâng kính

Thánh Tử mang nhân tính con người

Tình thương trải khắp muôn nơi

Lương dân kính phục Vua Trời hiển linh

                      

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan