Giáo lý Công giáo

TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH : ĐÈN [27/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM (PHẦN 2) [27/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÀI LIỆU HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM.

HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM (PHẦN 1) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÀI LIỆU HỌC HỎI SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM.

PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU KINH THÁNH (PHẦN 2) [25/12/10]

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô” (St. Jerome).
Tập tài liệu nhỏ này chỉ nhắm giúp Các Bạn thêm yêu mến và thích thú học hỏi Lời Chúa.

PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU KINH THÁNH (PHẦN 1) [25/12/10]

“Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô” (St. Jerome).
Tập tài liệu nhỏ này chỉ nhắm giúp Các Bạn thêm yêu mến và thích thú học hỏi Lời Chúa.

NIÊN BIỂU GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (PHẦN 2) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MỘT CÁCH TỔNG QUÁT.
 

NIÊN BIỂU GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (PHẦN 1) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MỘT CÁCH TỔNG QUÁT.

TƯ LIỆU THÁNH KINH (2) : ASSYRIA [25/12/10]

Ðế quốc Át-sua: Giữa các năm 1,500 và 1,100 trước CN, Át-sua trở thành quốc gia hàng đầu ở Cận Ðông, thống trị một vùng rộng lớn trải dài đến tận phía tây Sông Êu-phơ-rát. Các vị vua của họ viết những bức thư như những kẻ ngang hàng gửi cho các vua Ai Cập. Rồi những người A-ram xâm lăng đến từ sa-mạc đã gần như giầy xéo toàn bộ lãnh thổ của họ. Và biến cố đó khởi đầu thời kỳ suy yếu kéo dài mãi đến năm 900 trước CN.

TƯ LIỆU THÁNH KINH (1): NGÀNH KHẢO CỔ THÁNH KINH [25/12/10]

Nhiệm vụ chính của khảo cổ là minh họa cái bối cảnh tổng quát của Thánh Kinh và cho ta thấy thế giới Thánh Kinh là như thế nào. Có khi nó đem lại ánh sáng cho một câu nào đó trong Thánh Kinh; nó cũng có thể hướng dẫn các nhà giải thích Thánh Kinh đi theo một hướng nào đó, hay ngăn họ đừng đi cái hướng đó.

DỤ NGÔN [25/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

Chiên Thiên Chúa [25/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha qua đài BBC [25/12/10]

ĐGH nhận xét rằng thời Chúa Giêsu, ”người ta mong đợi Đấng Messia mà Thiên Chúa đã hứa sai đến, và họ mô tả Người như một đại lãnh tụ sẽ giải thoát họ khỏi ách thống trị của ngoại bang và tái lập tự do cho họ.”

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (14- 21) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (6-13) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (1-5) [25/12/10]

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VERBUM DOMINI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI
VỀ LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ HỘI THÁNH

SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 [25/12/10]

Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này.

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 10) [25/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Môsê, vị lãnh đạo của Dân Chúa: cô độc và liên đới [25/12/10]

“Tôi không muốn một mình sống hạnh phúc bên cạnh Chúa, nếu ở đó tôi không có Dân của tôi!”

GIỚI THIỆU TÔNG HUẤN VERBUM DOMINI (LỜI CHÚA) [25/12/10]

Tông Huấn gồm Phần Dẫn nhập; có 3 chương: Chương 1 nói về “Lời Thiên Chúa “(Verbum Dei), Chương 2 nói về “Lời ở trong Hội thánh” (Verbum in Ecclesia), Chương 3 nói về “Lời cho thế gian” (Verbum pro mundo) và phần Kết luận hướng tới công cuộc tái rao giảng Tin mừng trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria “Mẹ của Lời và là Mẹ của Niềm vui” (Mater Verbi et Mater laetitiae)

SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 12 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA (P.II) [25/12/10]

Kính gửi quý độc giả Sứ điệp chung kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần XII về "Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh".

BÀN THỜ [24/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

SỨ ĐIỆP THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ 12 GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA [24/12/10]

Kính gửi quý độc giả Sứ điệp chung kết của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần XII về "Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh".

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 9) [24/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.

AĐAM [24/12/10]

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trong Tông huấn Verbum Domini về Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội là: Tái khám phá vị trí trung tâm của Lời Chúa.

Đại hội Dân Chúa ước mong trong những năm tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu.

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lời Chúa, xin gởi đến quý vị những TỪ VỰNG THẦN HỌC THÁNH KINH.
 

TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH BẰNG TRẮC NGHIỆM (ĐỀ TÀI 8) [23/12/10]

Tập sách tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vì tự thân nó là biểu hiện sống động của tinh thần hiệp thông và tham gia mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi các tín hữu, nhờ ơn Chúa giúp, phát triển trong hiện tại cũng như trong tương lai.