Giáo lý Công giáo

Huấn Thị “Về Âm nhạc trong Phụng vụ” [26/10/10]

Thánh Bộ Lễ Nghi, Ngày 5 tháng 3 năm 1967
LỜI NÓI ĐẦU

Kết thúc đợt I khóa đào tạo giáo lý viên nồng cốt II (2010 – 2012) [17/04/10]

Nhằm giúp giáo lý viên trong Giáo phận Banmêthuột có trình độ cao đẳng về : Tín lý, luân lý, phụng vụ và cầu nguyện. Nội dung khóa học dựa theo sách giáo lý của Hội thánh Công giáo.

MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO [26/08/09]

Bài thuyết trình của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tại khóa Tĩnh Huấn các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo phận BanMêThuột.